Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Flora oeconomica eller Hushållsnyttan af de i Swerige Wildt Wäxande Örter under Carl Linnæi inseende uti et academiskt prof, år 1748 på latin, och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin Linné Carl von 1707-1778 Aspelin... 4429 Rediviva 1971 Digital version available
Linnaeus and the linnaeans the spreading of their ideas in systematic botany, 1735-1789 Frans A. Stafleu Stafleu Frans Antonie 4031 published by A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij n.v. for the International Association for Plant Taxonomy 1971 Digital version available
Linnés språk och stil studier i Linnés svenska författerskap av Margit Abenius ... [et al.]samlade och utg. av Sigurd Fries Abenius Margit 3896 Prisma 1971 Digital version available
Sponsalia Plantarum, eller, Blomstrens Biläger under Carl Linnæi inseende utgifvit uti et academiskt snilleprof på latin, och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné Carl von 1707-1778 Wahlbom... 4453 Rediviva 1971 Digital version available
Linné på Gotland utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten en antologi sammenställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available
Linné i Västergötland Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Synopsis methodica stirpium Britannicarum John RayCarl Linnaeusfacsimiles with an introduction by William T. Stearn Ray John 1627-1705 Linné... 4061 Ray Society 1973 Digital version available
A ¤Linnaean keepsake issued to commemorate the opening of the Strandell collection of Linnaeana at the Hunt Botanical Library, Carnegie-Mellon University Linné Carl von 1707-1778 3902 Hunt Botanical Library 1973 Digital version available
Vägen till Linné av Birger Strandell Strandell Birger 1901-1993 4401 Bokvännerna 1974 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 utgiven och kommenterad av Bertil Moldeefterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available
Carl von Linné barndom, hem, skolakulturhistorisk skildring Wallerström Ingrid 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Linnaeus's Öland and Gotland journey 1741 transl. from the Swedish ed. 1745 by Marie Åsberg and William T. Stearnwith an introduction by William T. Stearn Linné Carl von 1707-1778 3906 Publ. for the Linnaean Society of London by Academic Press 1974 Digital version available
Homo sapiens L. studier i Carl von Linné's naturuppfattning och människolära Gunnar Broberg Broberg Gunnar 1942- 3891 Almqvist & Wiksell i distr. 1975 Digital version available
Linné i Skåne Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné Carl von 1707-1778 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Brevveksling, 1761-1772 Johan Ernst Gunnerus og Carl von Linnéutg. av Leiv Amundsen med bistand av Rolf Nordhagen og Erling Sivertsen Amundsen Leiv Gunnerus Johan Ernst... 4641 Universitetsforlaget 1976 Digital version available
Indelning i ört-riket efter Systema naturae Carl von Linnépå svenska öfversatt af Johan J. Haartman, och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13. uppl. af Systemet Linné Carl von 1707-1778 4454 Rediviva 1976 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 ... red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydowill. av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4326 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl Linnæi ... ölandska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. redigerad av Carl-Otto von Sydowillustrerad av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4342 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl von Linné Wilfrid Bluntfackgranskning och förord Gunnar Broberg översättning Gull Brunius Blunt Wilfrid 1901-1987 4030 Trevi 1977 Digital version available
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit Ausstellung zu 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen, 3.-10. Juni 1977Katalog mit der Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow bearbeitet von Annemarie Klotz und Helmut Oehling Linné Carl von 1707-1778 Klotz... 4615 Universitätsbibliothek 1977 Digital version available