Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Nemesis Divina / utgiven och kommenterad av Knut Barr. Barr, Knut. 1076 Wahlström & Widstrand 1923 Digital version available
Bibliotheca Linnæana. hrsg. von Felix Bryk. Bryk, Felix 3704 im eigenen Verlage 1923 Digital version available
Linné / av Rob. E. Fries. Fries, Robert Elias 2889 Hugo Gebers förlag 1924 Digital version available
Linné als praktischer Entomologe. Bryk, Felix. Linné, Carl von 1218 im eigener Verlage 1924 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. Sahlgren, Jöran 38 Vetenskaps-Societeten 1924 Digital version available
Vandringar i naturens och kulturens riken. Bryk, Felix 2522a P. A. Norstedt & Söner 1924 Digital version available
Samlade skrifter / 12. delen, Carl von Linné, Johan Wellander. af Oscar Levertin. Levertin, Oscar. 4381 Bonnier 1925 Digital version available
Caroli Linnæi Vulcanus docimasticus, Fahlun 1734 : efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London / utgivet av G.A. Granström. Linné, Carl von 1013 Almqvist & Wiksell 1925 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : några Linnéstudier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 3073 J. A. Lindblads förlag 1925 Digital version available
Catalogue of the printed books and pamphlets in the library of the Linnean Society of London. Linné, Carl von 3715 1925 Digital version available
Études d'histoire des sciences naturelles. Daudin, Henri. 181b Librarie Félix Alcan 1926 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1926 Digital version available
En Linnéhandskrift [1727-1728] : Linnés första kända anteckningar till Smålands och Skånes flora : av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel. Linné, Carl von 228 Berlingska Boktryckeriet 1926 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 2601 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 1271b C. W. K. Gleerup ;Otto Harrassowitz 1928 Digital version available
Linné und Leysser : zu Carl von Linnés 150 Todestag (10. Jan. 1778) / von Günther Schmid. Schmid, Günther. Linné, Carl von 3090 s. n. 1928 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgötaresa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von 219 Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 3092 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 182a Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné i Lund : föredrag i Kungl. fysiografiska sällskapet den 2 december 1927 / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 3088b Håkan Ohlssons Boktryckeri 1928 Digital version available