Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli a Linné ... Amoenitates academicæ, seu dissertationes variæ physicæ, medicæ, botanicæ : antehac seorsim editæ nunc collectæ et auctæ, cum tabulis æneis. Volumen septimum. Linné, Carl von 1308 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1769 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae, seu dissertationes variae physicae, medicae botanicae : antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis / editit Io. Christianus Daniel Schreberus ... Linné, Carl von 1281 sumtu Io. Jacobi Palm 1785-1790 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae, seu Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae : antehac seorsim editae nunc collectae & auctae, cum tabulis aeneis. Volumen septimum. Linné, Carl von 1310 sumtu Jo. Jacobi Palm 1789 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 553 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 663 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Caroli Linnaei, fil. ... Decas prima plantarum rariorum horti Upsaliensis, sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum. Linné, Carl von 3821 sumtu et literis direct. Laurentii Salvii 1762 Digital version available
Caroli a Linné Systema naturae / ex editione duodecima in epitomen redactum et praelectionibus academicis accomodatum a Johanne Beckmanno. Linné, Carl von 93 sumtu viduae Vandenhoeck 1772 Digital version available
Caroli a Linné Systema naturae / ex editione duodecima in epitomen redactum et praelectionibus academicis accomodatum a Johanne Beckmanno. Linné, Carl von 2407 sumtu viduae Vandenhoeck 1772 Digital version available
Tankar om sättet at rätt tracktera Historia Naturalis, med wederbörandes samtycke under ... Hr. Pehr Kalms inseende, til offentelig granskning för magister krantsen utgifne af Henric Aulin ... / I Åbo acad. öfre läro-sal d. 16. august. f. m. 1760. Kalm, Pehr. 144a tryckt hos ... Jacob Merckell 1760 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 173d tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 3666 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 2806 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala / författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict. 1054 tryckt hos Joh. Edman 1769-73 Digital version available
Om Orangerierna : och de märkvärdigaste örter, som finnas i dem ; Om Vivarium och Museum ; Om archiaterns och Riddarens Carl von Linné's egna samlinger. Busser, Johan Benedict. 3435 tryckt hos Joh. Edman 1769 Digital version available
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25. Maji 1807, då tillika firades framledne Archiaterns och Riddarens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg. Thunberg, Carl Peter 2646 tryckt hos Joh. Fr. Edman 1807 Digital version available
Deliciae naturae : Tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 decemb. vid rectoratets nedläggande / af Carl v. Linné ... ; efter de studerandes åstundan, på svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von 2426 tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available
Cynographia eller Beskrifning om hunden / Med Medicinska Facultetens bifall wid Hög-Dcholan i Upsala under Kongl. Archiaterns ... Carl Linnæi inseende. Framgifwen ock förswarad 1753. den 21 decemb. Af Erich M. Lindekrantz ; Men sedan med tilökning på modersmålet öfwersatt efter befallning. Linné, Carl von 1797 tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1756 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen, Om Wäxt-Riket. Efter Herr von Linnès Botaniska Grunder. författad af Carl Fredr. Hoffberg ... Hoffberg, Carl Fredrik. 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Kort Begrep af Natural-Historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til Naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst sammandraget / af Mag. Fridr. Reinh. Brander ... Brander, Friderich Reinhold. 146b tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad 1785 Digital version available
Sättet at wara sin egen läkare, har uti et academiskt arbete blifwit afhandladt, och efter fleras åstundan nu sedermera på swenska / öfwersatt af Joh. Grysselius M. Doct. och Auctor, Piteå den 6 novembr. 1769. Gryssel, Johannes 2390 tryckt hos Johan Laur. Horrn, på detz bekostnad 1770 Digital version available