Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi ... Hortus Upsaliensis, exhibens plantas exoticas, horto Upsaliensis academiæ a sese illatas, ab anno 1742, in annum 1748, additis. Differentiis, synonymis, habitationibus, hospitiis, rariorumque descriptionibus, in gratiam studiosæ juventutis. Vol. I. Linné, Carl von 424 sumtu & literis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Caroli Linnæe ... Fauna Svecica sistens Animalia Sveciae regni: mammalia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes. Distributa per classes & ordines, genera & species, : Cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum. Linné, Carl von 1153 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1761 Digital version available
Caroli à Linne ... Amoenitates academicæ, seu dissertationes variæ, physicæ, medicæ, botanicæ : antehac seorsim editæ, nunc collectæ et auctæ, cum tabulis æneis. Volumen tertium. Linné, Carl von 1293 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1764 Digital version available
Flora Alpina / præside D. D. Car. Linnæo ; profita a Nicol. N. Åmann, Jemtio., Upsaliæ 1756, Martii. 24. Linné, Carl von 1892 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1759 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicæ, seu dissertationes variæ physicæ, medicæ, botanicæ : antehac seorsim editæ nunc collectæ et auctæ, cum tabulis æneis. Volumen septimum. Linné, Carl von 1308 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1769 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae, seu dissertationes variae physicae, medicae botanicae : antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis / editit Io. Christianus Daniel Schreberus ... Linné, Carl von 1281 sumtu Io. Jacobi Palm 1785-1790 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae, seu Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae : antehac seorsim editae nunc collectae & auctae, cum tabulis aeneis. Volumen septimum. Linné, Carl von 1310 sumtu Jo. Jacobi Palm 1789 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 553 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 663 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Caroli Linnaei, fil. ... Decas prima plantarum rariorum horti Upsaliensis, sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum. Linné, Carl von 3821 sumtu et literis direct. Laurentii Salvii 1762 Digital version available
Caroli a Linné Systema naturae / ex editione duodecima in epitomen redactum et praelectionibus academicis accomodatum a Johanne Beckmanno. Linné, Carl von 93 sumtu viduae Vandenhoeck 1772 Digital version available
Caroli a Linné Systema naturae / ex editione duodecima in epitomen redactum et praelectionibus academicis accomodatum a Johanne Beckmanno. Linné, Carl von 2407 sumtu viduae Vandenhoeck 1772 Digital version available
Tankar om sättet at rätt tracktera Historia Naturalis, med wederbörandes samtycke under ... Hr. Pehr Kalms inseende, til offentelig granskning för magister krantsen utgifne af Henric Aulin ... / I Åbo acad. öfre läro-sal d. 16. august. f. m. 1760. Kalm, Pehr. 144a tryckt hos ... Jacob Merckell 1760 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 173d tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 3666 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Botanikens historia i öfversigt / af B. Högrell. Högrell, Bengt. 2806 tryckt hos H. L. Bolinder 1886 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala / författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict. 1054 tryckt hos Joh. Edman 1769-73 Digital version available
Om Orangerierna : och de märkvärdigaste örter, som finnas i dem ; Om Vivarium och Museum ; Om archiaterns och Riddarens Carl von Linné's egna samlinger. Busser, Johan Benedict. 3435 tryckt hos Joh. Edman 1769 Digital version available
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25. Maji 1807, då tillika firades framledne Archiaterns och Riddarens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg. Thunberg, Carl Peter 2646 tryckt hos Joh. Fr. Edman 1807 Digital version available
Deliciae naturae : Tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 decemb. vid rectoratets nedläggande / af Carl v. Linné ... ; efter de studerandes åstundan, på svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von 2426 tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available