Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 : med indledning og anmærkninger / Anne Fox Maule og Carlo Hansen. Fox Maule, Anne. 4411 1978 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
I naturens riken / text: Inga Borg ; bild: Fibben Hald. Borg, Inga. 4362 Gidlunds 1979 Digital version available
I naturens riken / text: Inga Borg ; bild: Fibben Hald. Borg, Inga. 4361 Gidlunds 1979 Digital version available
Christina : en roman om Carl von Linnés mor / Ingrid Wallerström. Wallerström, Ingrid. 4521 Settern 1980 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4303 Forum 1980 Digital version available
Carl von Linné : Beiträge über Zeitgeist, Werk und Wirkungsgeschichte : gehalten auf dem Linnaeus-Symposion in Hamburg am 21. und 22. Oktober 1978 / von H. Goerke ... [et al.]. Goerke, Heinz. Linné, Carl von 3892 Vandenhoeck und Ruprecht 1980 Digital version available
Ur Lapplandsresan ; Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné. Linné, Carl von 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Linnaeus : progress and prospects in Linnaean research : [based on lectures held at the London-Uppsala-Stockholm symposium 1978 Research on Linnaeus - progress and prospects] / ed. by Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar Linné, Carl von 4202 Almqvist & Wiksell international ;Hunt inst. for botanical documentation 1980 ; Digital version available
Natural History Linnaeans. Linné, Carl von 4064 Björck & Börjesson 1982 Digital version available
Linnaeus the man and his work / edited by Tore Frängsmyr ; with contributions by Sten Lindroth, Gunnar Eriksson, Gunnar Broberg. Frängsmyr, Tore. Lindroth, Sten. Eriksson, Gunnar. Broberg, Gunnar.... 4019 University of California Press 1983 Digital version available
Svensk flora = Flora Svecica / redaktion Gunnar Broberg ... [et al.] ; utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet. Linné, Carl von Broberg, Gunnar 4455 Forum 1986 Digital version available
Landsbibliotekets gamla samlingar : om handskrifter och böcker ur Landsbibliotekets i Växjö gamla samlingar / [red.: Jonas Barck]. Linné, Carl von 4650 Kronobergs Läns Hembygdsförbund 1994 Digital version available
I Linnés hjulspår runt Skåne / Sven Snogerup, Matz Jörgensen. Snogerup, Sven. 4236 Atlantis 1997 Digital version available
Carl Linnaeus and enlightened science in Spain : Spain and Sweden: Encounters throughout History / project managers: Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales ; translation from spanish: David Langlois. Linné, Carl von 4583 Fundación Berndt Wistedt 1998 Digital version available
Trädgårdsmästaren Linné / Nils-Erik Landell. Landell, Nils-Erik 4563 Carlsson 1998 Digital version available
Dagboken över Linnés resa på Öland 1741 : utgiven efter handskriften / av Sigurd Fries under medverkan av tolv studerande vid Institutionen för Svenska inom Umeå Universitet 1971. Fries, Sigurd. Linné, Carl von 4318 Institutionen för Nordiska Språk 1998 Digital version available
Index to scientific names of organisms cited in the Linnaean dissertations : together with a synoptic bibliography of the dissertations and a concordance for selected editions / Robert W. Kiger, Charlotte A. Tancin, Gavin D.R. Bridson. Bridson, Gavin Douglas Ruthven Kiger, Robert William Linné, Carl von Tancin, Charlotte A. 4233 Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University 1999 Digital version available
Herr Archiatern på Hammarby : om Carl von Linné i Danmarks socken / Tomas Anderman. Anderman, Tomas 4048 Danmarks hembygdsforening 1999 Digital version available
Lund på Linnés tid / Matz Jörgensen. Jörgensen, Matz 4234 Historiska media i samarbete med Kulturen i Lund 1999 Digital version available