Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Åt minnet af Carl von Linné: på 200-årsdagen af hans födelse. Linné, Carl von 2865 impr. Håkan Ohlsson 1906-1907 Digital version available
Linné och Växtodlingen / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 620a Edv. Berling 1907 Digital version available
Karl von Linnés levnadssaga : samlade anteckningar / av Karl Blink. Stjernström, Lovisa Elisabeth 2875 Länstidningens Tryckeri, Abr. A. Berg 1907 Digital version available
Inbjudning till teologie doktors promotionen I Uppsala domkyrka den 24 maj 1907 / utfärdad af promotor J. A. Ekman. Ekman, J. A. Enander, S. J. Linné, Carl von 2933/1.2 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Caroli Linnæi ... Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Tomus I-II. Linné, Carl von 481 W. Junk 1907 Digital version available
Skrifter med anledning af Linnéfesten den 23 och 24 maj. Linné, Carl von 2933a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Carl Linnæus : i anledning af 200-årsdagen : Minnestal hållet i Lundsbergs Skola den 25 Maj 1907 / af Axel Arrhenius. Arrhenius, Axel. 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie : Festschrift / Wilhelm Junk. Junk, Wilhelm. 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 : med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt. Linné, Carl von 211a 1907 Digital version available
Carl von Linné : minnestal hållet i Svenska Läkaresällskapet den 14 maj 1907 : originalartiklar / af Erik Müller. Müller, Erik. 2910 1907 Digital version available
Das Menschen-Problem und die Herrentiere von Linné : vortrag gehalten am 17. Juni 1907 im Volkshause zu Jena / von Ernst Haeckel. Haeckel, Ernst 1256 Neuer Frankfurter Verlag 1907 Digital version available
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 Maj 1907 / utfärdad af promotor Tycho Tullberg ... Lönnberg, Einar. Tullberg, Tycho Linné, Carl von 2933/2.5 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Bibelns liljor i ord och bild : bidrag till blomsterkonungen Carl von Linnés 200-åriga födelseminne / af J.G. Laurell. Laurell, Johan Gustaf 2902 Westerlundska boktryceriet 1907 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen : åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 / utgifven af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Carl von Linné : ett minnesblad med anledning af tvåhundra-årsdagen af hans födelse / [F. A. Wingborg]. Wingborg, Frans August Linné, Carl von 2947 Djurskyddets exp. 1907 Digital version available
Ad memoriam primi sui præsidis ejusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linnæi opus illud quo primum Systema Naturæ per tria regna dispositæ explicavit : Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. Linné, Carl von 43 1907 Digital version available
Linnæa borealis L. : species polymorpha et polychroma = Linnæa borealis L. : en mångformig art / af Veit Brecher Wittrock. Wittrock, Veit Brecher 2927/7 Isaac Marcus' Boktr. 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : Skildringar / [4], Carl von Linné som Geolog. utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse ; af A. G. Nathorst. Nathorst, A. G. 1029 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available