Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Observationes Critico-Botanicae seu Epistolae ad Linnaeum scriptae. E genuinis, quae Londini apud ''Societatem Linneanam'' asservantur, manuscriptes descriptas exhibuit Carolus de Flatt. MYGIND, Franz von. 2452 A. Holder 1897 Digital version available
Observationes botanicae circa systema vegetabilium divi a Linne, Gottingae 1784 editum, quibus accedit just ae in manes Linneanos pietatis specimen. Auctore Andrea Dahl ... DAHL, Andreas, 1751-1789. 590 Typis Aulae Regiae Typographi N. Molleri & Filii 1787 Digital version available
Observationes in materiam medicam. Quas consens. nob. atque experient. Facult. Med. Upsal. Praeside viro nobilissimo ac generoso, D. D. Carolo a Linne ... In Audit. Carol. Maj. d. 5. Junii 1772 ... publice censurae submittit. Johannes Lindwall ... LINNAEUS, Carl 2419 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Observationes in methodum plantarum sexualem cel. Linnaei, ... LUDWIG, Christian Gottlieb, 1709-1773. 627 ex Officina Langenhemiana 1739 Digital version available
Obstacula medicinae annuente exper. et nobiliss. Fac. Med. in illustri. Acad. Upsal. sub praeside ... Carolo Linnaeo ... subjicit ... Johannes Georg Beyersten ... LINNAEUS, Carl 1638 1752 Digital version available
Oeconomia naturae eller skaparens allvisa inrattning pa var jord i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vidmagthallande och undergand ... under ... Carl Linnaei praesidio ... af Isac J. Biberg ... LINNAEUS, Carl 1522 Saljes i Kiesevetters Boklador 1750 Digital version available
Officinella vaxter (Plantae officinales), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1753 / oversatt fran latinet av Arvid Hj. Uggla. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4091 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om Karl von Linné : Linné d.y., Linnean Society of London, Linnéska Institutet, Linnééska Samfundet och Linnéska Samlingarna / af Ewald Ährling. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2801 Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag 1885 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878. AGARDH, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Renen (Cervus Rheno), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 /oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4106 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om Svinet (Sus Scrofa), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1759 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4109 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om blodigeln (De Hirudine), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1764 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4110 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om brodet som fodoamne (De pane diaetetico), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1757 / oversatt fran latinet av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4097 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om bruket av myntor (De menthae usu), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1767/ oversatt fran latinet av Telemak Fredbarj och Albert Boerman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4104 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om bruket av varm och kall mat och dryck (Circa fervidorum et gelidorum usum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1765 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4102 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om den akademiska tradgardskonsten (De horticultura academica), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4107 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om ett värdefullt Linné-fynd. STRANDELL, Birger, 1901-1993. 4651 s.n 1977 Digital version available
Om faret (Oves), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4108 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om marsvin (De mure indico), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3992 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Om omvaxling i fodan (De varietate ciborum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1767 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4101 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available