Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (967 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Dissertatio medica, de Spigelia anthelmia, quam consens. experient. Facult. Medic. in illustri Lycaeo Upsaliensi sub praesidio viri nobilissimi et experientissimi Dn. Doct. Caroli Linnaei ... ad publicum examen defert Joh. Georg. Colliander ... In Audit. Carol. Maj. D. XXII Martii, anni MDCCLVIII. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1987 Excud. L.M. Hojer 1758 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2214 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2100 Various 1745-1775 Digital version available
Om den akademiska tradgardskonsten (De horticultura academica), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4107 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2405 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2281 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2293 Various 1745-1775 Digital version available
Officinella vaxter (Plantae officinales), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1753 / oversatt fran latinet av Arvid Hj. Uggla. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4091 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om omvaxling i fodan (De varietate ciborum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1767 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4101 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1848 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2239 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2046 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1799 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2017 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2438 Various 1745-1775 Digital version available
Floral poetry : from Fredriksdal Manor / with text by Carl von Linné 1707-1773. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4909 Helsingborgs Museum 1998 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2277 Various 1745-1775 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien uti auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739. D. 3. October. På Wettenskaps Academiens befallning uplagt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1341 Uti det Kongl. Tryckeriet Hos Directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. [1739]. Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; utgiven av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4299 Bonniers 1968 Digital version available