Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Specimen academicum de oeconomia naturae.
Title:
Oeconomia naturæ : eller Skaparens allvisa inrättning påvår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ... / under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
säljes i Kiesevetters boklådor
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 pages ; 17 cm (8o)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Printed by C.B. Mentzer?
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Originally published as a dissertation under the title: Specimen academicum de oeconomia naturae (1749).
Subject:
Ecology
Natural history System.
Ecology. fast (OCoLC)fst00901476
Natural history System. local
Natural history. fast (OCoLC)fst01034268
Nature Ecology. local
Nature. fast (OCoLC)fst01034561
Dissertations. local
Additional author(s):
Banks, Joseph,
1743-1820
Biberg, Isak J.,
1726-1804.
Kiesewetter, Gottfried
Mentzer, Charlotta Beata
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
000312571
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ...; ... under ... Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin ... och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg ..
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
säljes i Kiesevetters boklådor
Place of publication:
S.l
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 pages ; 17 cm
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Originally published as a dissertation under the title: Specimen academicum de oeconomia naturae (1749)
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Ecology
Natural history System.
Dissertations. Local
Additional author(s):
Banks, Joseph,
1743-1820
Biberg, Isac J.,
1726-1804
Kiesewetter, Gottfried
[Mentzer, Charlotta Beata?].
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
018076222
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Oeconomia naturæ, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... / Under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... år 1749 d. 4 Martii ; Och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Säljes i Kiesevetters Boklådor
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Biberg, Isaac Isaacson
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20231019181246.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
LINNAEUS, Carl
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Oeconomia naturae eller skaparens allvisa inrattning pa var jord i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vidmagthallande och undergand ... under ... Carl Linnaei praesidio ... af Isac J. Biberg ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522.

Edition details

Publisher:
Saljes i Kiesevetters Boklador
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
pp. 88.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Natural History/Conservation.
Natural history.
Additional author(s):
BIBERG, Isaac Isaacson, 1726-1804.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
C25985
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Oeconomia naturae, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... under Carl Linnaei Praesidio utgifven år 1749 d. 4 Martii. / och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Säljes i Kiesevetters boklådor
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 p. ; 19 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish, translated from Latin.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Biberg, Isaac Isaacson,
1726-1804
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9931153102081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Soulsby no. 1514, 1286/19, 1287/19,1288/19,1289/19, 1319/2, 1320/2, 1321/2, 1322/2, 1324/7, 1325/7, 1329/2-1
NHM GENERAL - Presented 15.x.1924.
NHM GENERAL - Several pages have been repaired. Pages at the end are still uncut.
NHM GENERAL - Bound 27.ii.1930. 8/3.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von 1707-1778 Präses
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Specimen academicum de oeconomia naturae <schwed.>
Title:
Oeconomia Naturae Eller Skaparens Allvisa Inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång; Med Medicinska Facultetens bifall, Under Kongl. Archiaterns, Herrn Doct. Carl Linnæi Præsidio, Utgifven uti ett Academiskt Snille-prof på Latin vid Kongl. Academien i Upsala år 1749. d. 4. Martii. Och Nu med någon tillökning på Svenska öfversatt Af Isac J. Biberg, Medelpad.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Kiesevetter
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 S. 8°
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Tryckt 1750. Säljes i Kiesevetters Boklådor.
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Dissertation (DE-627)096631147 local
Additional author(s):
Biberg, Isaac Isaacson
Resp.
Linné, Carl von
1707-1778
Kiesewetter, Gottfried
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
453964729
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Oeconomia naturæ.
Title:
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de tre naturens riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång; med medicinska facultetens bifall, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi præsidio, utgifven uti ett academiskt snille-prof på latin vid kongl. academien i Upsala år 1749. d. 4. martii. Och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg, Medelpad
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Tryckt 1750. Säljes i Kiesevetters boklådor.
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 s. 8:o
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
J: Zacharias J. Strandberg (1712-1792) ; Kungl. Patriotiska sällskapet Skara: Samuel Juslenius Ex. A-B, D: Stämpel: K. Vetenskaps Akademiens Bibliotek
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
S KBKATALOG1955 (KB/Kat55/1239912625)
Botanik https://id.kb.se/term/sao/Botanik sao
Botany
Verk före 1800 https://id.kb.se/term/saogf/Verk%20f%C3%B6re%201800 saogf
Additional author(s):
Biberg, Isac,
1726-1804
Billberg, Johan Immanuel,
1799-1845
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Additional title(s):
Skaparens allvisa inrättning på vår jord
OPAC identifier:
2413274
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
H Ex. A: Rödbrunt halvskinnband med brunmarmorerat pärmpapper, lös slät rygg med guldpressad dekor och blått titelfält, stänkta snitt
H Ex. B: Stänkt halvskinnband med brunt pärmpapper stänkt i svart, fast ryggmed fem upphöjda bind och rött titelfält, stänkta snitt
H Ex. C: Grönt pappband med vattenskada på främre pärmen, lös slät rygg och gula snitt
H Ex. D: Omslag av gråpapper målat i blått, rygg med blå pappersförstärkning och handskriven titel i bläck
Uka Ex. 2: Brunt halvskinnband med sprängt papper och sprängda snitt.

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Oeconomia naturæ.
Title:
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de tre naturens riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång; med medicinska facultetens bifall, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi præsidio, utgifven uti ett academiskt snille-prof på latin vid kongl. academien i Upsala år 1749. d. 4. martii. Och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg, Medelpad
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Tryckt 1750. Säljes i Kiesevetters boklådor.
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 s. 8:o
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Digitaliserat exemplar
Fritt tillgänglig via Internet
Contents notes:
Provenance:
J: Zacharias J. Strandberg (1712-1792) ; Kungl. Patriotiska sällskapet Skara: Samuel Juslenius
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Botanik https://id.kb.se/term/sao/Botanik sao
Botany
Verk före 1800 https://id.kb.se/term/saogf/Verk%20f%C3%B6re%201800 saogf
Additional author(s):
Biberg, Isac,
1726-1804
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Skaparens allvisa inrättning på vår jord
OPAC identifier:
17629851
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Digitalt faksimil och elektronisk text Stockholm Kungliga biblioteket 2015
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Oeconomia naturæ.
Title:
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de tre naturens riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång / ...på svenska öfversatt af Isac J. Biberg
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish, sw, e

Notes

General notes:
Översättning från latin.
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
La xxxlas
Lin2 Naturvetenskap -- Allmän
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Oeconomia naturæ
OPAC identifier:
2362880
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Oeconomia naturæ.
Title:
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de tre naturens riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång; med medicinska facultetens bifall, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi præsidio, utgifven uti ett academiskt snille-prof på latin vid kongl. academien i Upsala år 1749. d. 4. martii. Och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg, Medelpad
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1522

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Tryckt 1750. Säljes i Kiesevetters boklådor.
Publishing year:
1750
Edition:
Physical description:
88 s. 8:o
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
J: Zacharias J. Strandberg (1712-1792) ; Kungl. Patriotiska sällskapet Skara: Samuel Juslenius
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Botanik sao
Verk före 1800 saogf
Additional author(s):
Biberg, Isac,
1726-1804
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Skaparens allvisa inrättning på vår jord
OPAC identifier:
991005013349707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Ex. 2: Brunt halvskinnband med sprängt papper och sprängda snitt.