Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Radix Senega, quam, consens. Amplissim. Facult. Medic. in Regio Ad Salam Lyceo, praeside viro celeberrimo & experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae censurae submittit Jonas Kiernander, and fil. O-Gothus. In Audit. Carol. Major. ad diem VIII April. Anni MDCCXLIX. LINNAEUS, Carl. 1545 Typis Laurentii Salvii 1749 Digital version available
Reason and experience : the representation of natural order in the work of Carl von Linné / by James L. Larson. LARSON, James L. 3910 University of California Press 1971 Digital version available
Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus Literarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis S.P.D. Upsaliae 1750 Maj 2; Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus ... LINNAEUS, Carl 1603 1750 Digital version available
Rector Academiae Upsaliensis, Carolus Linnaeus Literarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis S.P.D. Upsaliae 1750 April 15; Rector Academiae Upsaliensis, Carolus Linnaeus ... LINNAEUS, Carl 1595 s.n 1750 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus eene eeuw na diens verscheiden, in felix meritis, op den 10den Januari 1878, uitgesproken door Dr. C.A.J.A. Oudemans. OUDEMANS, C A J A. 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Reflections on the study of nature. Translated from the Latin [Preface to Museum S.R.M. Adolphi Friderici Regis, 1754] of ... Linnaeus [by J.E. Smith]; Reflections on the study of nature. Translated ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1091 George Nicol 1785 Digital version available
Register der geslachten van de drie rijken den natuur (naar den twaalfden druk) van het Systema natura van Carolus Linnaeus tot no.1228, van de vegetabilia, vervolgens naar den Herbarius Ambonensis. LINNAEUS, Carl. 102 1779 Digital version available
Register till Linnéporträtt. Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse. Å universitetets vägner af Tycho Tullberg 1907 : Med Supplement 1967. Förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow (Acta universitatis Upsaliensis. 14.) / Utarbetet av Ingegerd Tullberg Beskow, Karin Beskow Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4609 Svenska Linn�-S�llskapet 1969 Digital version available
Register till Linnéportätt ... af Tycho Tullberg 1907. Med supplement1967. Förteckning sammanstäld av Ingegerd Tullberg Beskow. (Acta universitatis Upsaliensis, 14). TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4611 The authors 1968 Digital version available
Report [... of a Committee ... appointed ... ''to examine the Books, Manuscripts and Collections, forming the Library and Museum of Linnaeus ...''] presented to the Council, May 6, 1856. BELL, Thomas, 1792-1880. 4624 [Printer] Taylor and Francis 1856 Digital version available
Report on the Linnaean shell collection. DANCE, S. Peter. 4631 Linnean Society of London 1967 Digital version available
Research on Linnaeus today: progress and prospects = Linneforskning av idag: resultat och utblick. 3914 Almqvist & Wiksell 1978 Digital version available
Respiratio diaetetica, quam, dissertatione academica, consens. experient. Facult. Medic. Upsal. praeside viro nobilissimo ac generoso, D. D. Carolo a Linne ... In Audit. Carol. Maj. Die XXIX. April. A. MDCCLXXII. Horis ante meridiem solitis publicae eruditorum censurae offert ... Jonas Ullholm, Wermelandus. LINNAEUS, Carl. 2413 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Råshult och Stenbrohult : där Linné föddes och växte upp : kort historisk och vägledning / utgiven av Hembygdsföreningen Linné i Stenbrohult. 4652 Sm�landspostens Boktryckeri 1935 Digital version available
Select dissertations from the Amoenitates Academicae, a supplement to Mr Stillingfleet's tracts relating to natural history ... Volume 1. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1323 G. Robinson & J. Robson 1781 Digital version available
Selectae ex amaenitatibus academicis Caroli Linnaei, dissertationes ad universam naturalem historiam pertinentes, quas edidit, et additamentis auxit L.B. e S.J. LINNAEUS, Carl 1324 Sumtibus Josephi Mauritii Lechner 1764 Digital version available
Semina muscorum detecta, suffragio nobiliss. medicorum ord. in Reg. Acad. Upsal. praeside viro amplissimo D. D. Carolo Linnaeo ... publicae disputat. in Aud. Carol. Maj. D. XXV. Apr. [MDCCL] ... Petrus Jonas Bergius, Smolandus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1596 1750 Digital version available
Senium Salomoneum, quod, consensu ampliss. Facult. Medicae in illustri Academia Upsaliensi, praeside viro nobilissimo et experientissimo, Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publice examinandum sistit Johannes Pilgren, Sudermannus. In Auditorio Car. Maj. Die XXI Febr. Anni MDCCLIX. LINNAEUS, Carl 2013 1759 Digital version available
Skaparens afsikt med naturens verk : en promotionsföreläsning af Linné 1763 / meddelad af Arvid Hj. Uggla. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4916 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1947 Digital version available
Skaparens lov : Carl von Linné och tron på Gud. ANDERMAN, Tomas, 1942- 1942-. 4112 Danmarks och Funbo forsamlingar; Svenska kyrkan 2006 Digital version available