Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné och hans apostlar. SORLIN, Sverker. 4024 Natur och Kultur 2004 Digital version available
Linné och lövängen. SERNANDER, Rutger, 1866-1944. 4619 Isaac Marcus Boktr. 1934 Digital version available
Linné om öl och ölbrygd. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4621 s.n 1960 Digital version available
Linné på Gotland: från dagböken i Linnean Society i London till vara dagars Gotland. JONSSON, Marita. 4040 GotlandsBoken 2006 Digital version available
Linné som fjällväxtgeograf / av G. Einar Du Rietz. DU RIETZ, G. Einar (Gustaf Einar), 1895-1967. 4534 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1942 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : nagra Linné-studier. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 3073 J. A. Lindblads F�rlag 1925 Digital version available
Linné som naturforsker og Laege / O. Helms. HELMS, O. (Otto), 1866-1942. 4536 s.n 1935 Digital version available
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Linné und Berlin : Berliner Festschrift zu Linnés hundertfünfzigstem Todestage 1778-1928. BRYK, Felix, 1882-1957. 3106 Gustav Feller 1930 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / herausgegeben von Julius Schuster. SCHUSTER, Julius. 3092 Verlag der M�nchner Drucke 1928 Digital version available
Linné-Feier am 24. Mai 1907 [Vienna]. [Festrede von Richard von Wettstein]. WETTSTEIN, Richard, Ritter von Westersheim, 1863-1931 2939 s.n 1907 Digital version available
Linné: lefnadsteckning af Th. M Fries. Personregister / utarbetat av Hans Krook. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 4535 Almqvist & Wiksell 1956 Digital version available
Linnéminnen. Vol. 1: Lärjungen: Linné-minnen från barndom och skolgång i Småland. FORSBERG, Lars. 4742 Hera F�rlag 2007 Digital version available
Linnéminnen. v.2: Erövraren: Linné-minnen från bergsmansgården Sveden. FORSBERG, Lars. 4743 Hera F�rlag 2007 Digital version available
Linnéminnen. v.3: Samlaren: Linné-minnen från huset och trädgården i Uppsala. FORSBERG, Lars. 4744 Hera F�rlag 2007 Digital version available
Linnéminnen. v.4: Legenden: Linné-minnen från gårdarna Hammarby och Sävja. FORSBERG, Lars. 4745 Hera F�rlag 2007 Digital version available
Linnéminnena i Uppsala och på Hammarby / Vägvisare av Rutger Sernander och Arvid H. Uggla. SERNANDER, Rutger, 1866-1944. 4575 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1972 Digital version available
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) / förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow. BESKOW, Ingegerd Tullberg, 1887-. 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnées födelse : å Universitetets vägnar / af Tycho Tullberg. TULLBERG, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement A (1978). Förteckning över nyfunna Linnéporträtt (sedan 1967), nr.712-801 samt tillägg till tidigare nr. / [By] Margaret Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4677 s.n 1978 Digital version available