Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Minnen af lediga stunder. Beckman, Johan Wilhelm, 1792-1873 2662 Tryckte hos Samuel Rumstedt 1824 Digital version available
Anwisningar til Swenska almänheten, genom Närings och Hushålds Tidningar, för medborgare på landet och i Staden ... Alt samladt, jemte Herr Archiator och Riddarens von Linnées strödde upgifter, utaf andre säkre Auctorers och mogne Hushållares försök och underrättelser. Uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad. Del. 1. No. 1-5. Linné, Carl von, 1707-1778 661 Tryct hos Wennberg och Nordstrom 1772 Digital version available
Svenska ört-slagen, eller Kort afhandling om sättet at efter botaniske grunder urskilja Svenska växterna til classer, ordningar, och slägter / Af S.L. [i.e. Samuel Liljeblad.]. L., S. 746aa Trykt hos Direct. Johan Edmans Enka 1791 Digital version available
Swenska Samlingar. Stycket 1-5. [in 1 Vol.] / [Utgifven af Eric Sefström.]. Linné, Carl von, 1707-1778 1222 Trykt hos Johan Laur. Horrn 1763-65 Digital version available
[Two letters by Linnæus] / Carl von Linné [Utgifven af C. C. Gjörwell] Linné, Carl von, 1707-1778 2513 Trykt hos Johan Pehr Lindh 1798 Digital version available
Caroli Linnaei ... Indelning i ört-riket, efter Systema naturae / på swenska öfwersatt /af Johan J. Haartman. Linné, Carl von, 1707-1778 53 Trykt hos Lars Salvius 1753 Digital version available
Floræ Norvegicæ prodromus : Forlöber af Norske flora eller planterige. udi systematisk og Linnæisk dragt efter sexualsystemet / ved Christopher Hammmer. Hammer, Christopher. 754e Trykt hos P. Horrebows Enke 1794 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum, eller Resa til Heliga Landet förrättad ifrân År 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste Naturalier ... / utgifveṅ af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik, 1722-1752. 3577 Trykt pa Lars Salvii 1757 Digital version available
Herr archiaterns och riddarers D.Carl von Linné's Indelning i ört-riket, efter Systema naturae / på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... och nu andra gången uplagd, åndrad och tilökt efter 13:de uplagan af Systemet. Linné, Carl von, 1707-1778 56 Trykt på Joh. Laur. Horrns bekostnad 1777 Digital version available
Kongl. Archiaterns ... Carl Linnäi Företal til Hans Kongl. Maj:ts Naturalie Samling eller Museum Regium Linné, Carl von, 1707-1778 1088 Trykt uti Wildiska Tryckeriet :Tryckt hos Pet. J. Nyström 1758 Digital version available
Helxine, seu Fago-Pyrum Sibericum / a C. Linnaeo descriptum. Linné, Carl von, 1707-1778 400 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Procellaria, avis / per C. Linnæum descripta. Linné, Carl von, 1707-1778 1147 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
De hordeo casso / C. Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1176 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Annotationes de animalibus, quæ in Norvegia ex nubibus decidere dicuntur / Carolus Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1118 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
De Cultura vegetabilium naturæ convenienter instituenda / Carolus Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 351 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Malum Aurantium alterum alteri inclusum ; quod Comes Tessin Academiæ exhibuit, descripsit C. Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 414 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Observationes de Amaryllide / Carolus Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 379 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
C. Plantæ in Gothia, Oelandia & Smolandia detectæ / per C. Linnaeum Linné, Carl von, 1707-1778 367 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
De glutine Lapponico / observatio Caroli Linnæi. Linné, Carl von, 1707-1778 1041 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Passer nivalis / a C. Linnæo descriptus. Linné, Carl von, 1707-1778 1125 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available