Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Närings och hushålds Tidningar, för Medborgare på Landet och i Staden : [anwisningar til swenska almänheten]. Första delen.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 661

Edition details

Publisher:
uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1772
Edition:
Physical description:
[1], 18 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20240306013639.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Anwisningar til Swenska almänheten, genom Närings och Hushålds Tidningar, för medborgare på landet och i Staden ... Alt samladt, jemte Herr Archiator och Riddarens von Linnées strödde upgifter, utaf andre säkre Auctorers och mogne Hushållares försök och underrättelser. Uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad. Del. 1. No. 1-5.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 661

Edition details

Publisher:
Tryct hos Wennberg och Nordstrom
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1772
Edition:
Physical description:
[1], 18 p. ; 20 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Wennberg, Lars
Additional corporate author(s):
Närings och Hushålds Tidningar
Additional title(s):
OPAC identifier:
9916357902081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Björck & Börjesson No. 8. 2.vii.1927. Kr.50.
NHM GENERAL - Initials 'N.A.' in top right corner of title page.
NHM GENERAL - Bound 13.ix.1927. 10s.
LINNLINK
4