Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli v. Linné ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Linné, Carl von, 1707-1778. 315 typis Joan. Thomae nob. de Trattnern 1767 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander Linné, Carl von, 1707-1778. 3939 P. A. Norstedt & Söners förlag 1971 Digital version available
Carl von Linné's Västgöta resa 1746 Linné, Carl von, 1707-1778. 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1940 Digital version available
Caroli Linnaei opera hactenus inedita Flora Dalekarlica : ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissisme expressam / curavit et commentationibus adjectis edidit Ewaldus Ährling. Linné, Carl von, 1707-1778. 249 Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica : per regna tria naturae secundum genera, differentias, synonyma, loca, durationes, culturas, nomina, simplicia, praeparata, qualitates, modos, potentias, vires, usus, composita digesta Linné, Carl von, 1707-1778. 972 Typis Joan. Thom. Nob. de Trattnern 1773 Digital version available
Musa Cliffortiana : Clifford's banana plant / Carl Linnaeus ; translated into English by Stephen Freer, with an introduction by Staffan Mũller-Wille Linné, Carl von, 1707-1778. 275 A.R.G. Ganter ;Distributed by Koeltz 2007 Digital version available
Nachtrag zur sechsten Ausgave der Gattungen der Pflanzen : und der ersten und zwenten Mantisse / von Karl von Linne ... ; uberfest von Johann Jacob Planer. Linné, Carl von, 1707-1778. 308 bey Karl Wilhelm Ettinger 1785 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa : förrättad 1746 Linné, Carl von, 1707-1778. 3945 Natur och Kultur 1965 Digital version available
Carl von Linnés ungdomsskrifter / samlade af Ewald Ährling och efter hans död med statsunderstöd utgifna af K. Vetenskaps-Akademien. Första -andra serien. Linné, Carl von, 1707-1778. 27 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1888 [-1889]. Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa, på ho̊ga o̊fwerhetens befallning fo̊rråttad år 1749. Med ro̊n och anmårkningar uti oeconomien naturalier, antiquiteter, seder, lefnadssått. Med tilho̊rige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778. 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 : Sumptibus Regiæ Societatis Literariæ et Scientiarum ad historiam naturalem Laponiae dilucidandam instructum quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta imo hominum morbos, salutes, diaetam, mores, vivendique rationem / Caroli Linnæi Linné, Carl von, 1707-1778. 3934 Wahlström & Widstrand 1957 Digital version available
Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus literarum patronis hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis S.P.D. (1750 April 15) Linné, Carl von, 1707-1778. 1595 s.n 1750 Digital version available
Oeconomia naturae, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... under Carl Linnaei Praesidio utgifven år 1749 d. 4 Martii. / och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ... Linné, Carl von, 1707-1778. 1522 Säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Dalaresa : Iter Dalekarlicum / Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778. 3932 Rydahls Boktryckeri 1964 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis s.p.d. Carolus Linnaeus ... promotor in solemni inauguratione medica, die XXXI Octobris celebranda, Upsaliae MDCCLIV Linné, Carl von, 1707-1778. 1832 s.n 1754 Digital version available
Caroli Linnaei ... Oratio de telluris habitabilis incremento (Habita cum ... Johannem Westmannum ... in Academia Regia Upsaliensi anno MDCCXLIII Aprilis 12 more majorum renunciaret.) Et Andreae Celsii ... Oratio de mutationibus generalioribus quae in superficie corporum coelestium contingunt. Linné, Carl von, 1707-1778. 1377 Apud Cornelium Haak 1744 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. / cura Jo. Frid. Gmelin. Linné, Carl von, 1707-1778. 118 Apud J.B. Delamollière 1789-1796 Digital version available
Genera plantarum, ex editione decima tertia, [i.e. duodecima reformata, 1766-68] Systematis naturae illustrissim. Carol. a Linne ; in usus academicos. Linné, Carl von, 1707-1778. 92 Typis Academicis 1780 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema vegetabilium secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus et differentiis. Linné, Carl von, 1707-1778. 573 Typis et impensis Jo. Christ. Dieterich 1774 Digital version available