Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi ... Species plantarum : exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Tomus 1-2. Linné, Carl von 4071 Shokubutsu bunken kanko-kai 1934 Digital version available
Hypothesis nova de febrium intermittentium causa : Linnés doktorsavhandling i svensk översättning / med inledning och kommentar av Gustaf Drake. Linné, Carl von 1336a Almqvist & Wiksell 1933 Digital version available
Bibliotheca Linnæana : works by or relating to Carolus Linnæus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels : from the library of Emil Lindell. Lindell, Emil. Linné, Carl von 4472 Smålandspostens Bogtr. 1932-1933 Digital version available
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv : några Linné-studier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4388 Diakonistyrelsen 1932 Digital version available
A short history of biology : a general introduction to the study of living things / by Charles Singer. Singer, Charles. 3120 Clarendon 1931 Digital version available
Linné, Darwin, Mendel : trenne biografiska skisser / av Nils Heribert Nilsson. Heribert-Nilsson, Nils 3111 Abert Bonnier 1930 Digital version available
Carl Linnæi skånska resa år 1749 / redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 : Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 205a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Lars Salvius : minnesteckning / [av herr Schück]. Schück, Henrik 3100 P. A. Norstedt & Söner 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 190a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Carl Linnæi Västgötaresa år 1746 / redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 219a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 187a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 : Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von 29a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 183 P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 197a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 2601 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 1271b C. W. K. Gleerup ;Otto Harrassowitz 1928 Digital version available
Linné und Leysser : zu Carl von Linnés 150 Todestag (10. Jan. 1778) / von Günther Schmid. Schmid, Günther. Linné, Carl von 3090 s. n. 1928 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgötaresa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von 219 Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 3092 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available