Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliæ, in auditorio carolino majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinæ professionem regiam & ordinariam susciperet Linné Carl von 1707-1778 1354 typis Academ. Reg. Upsaliensis 1741 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen Linné Carl von 1707-1778 344 1741 Digital version available
Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i apothequen bewaras, och hos oss i fädernes-landet wäxa Linné Carl von 1707-1778 354 1741 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur Linné Carl von 1707-1778 261 apud Salomonem Schouten 1741 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1742. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 35 3/8 grad. öster om första meridianen; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi hus-curer för frossan, efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Hiorter Olof 1696-1750 933 tryckt hos kongl. bokt. i stor-förstend. Finland sal. Hen. Christopher Merckells enkia 1741 Digital version available
Vaniloqventiae botanicae specimen, a m. Io. Gottlieb Gleditsch in consideratione epicriseos Siegesbeckianae in scripta botanica Linnaei, pro rite obtinendo sexvalistae titvlo, nvper evvlgatvm, ivre vero retorsionis refvtatvm et elvsvm a Io Georgio Siegesbeck ... Siegesbeck Johann Georg 1686-1755 626 1741 Digital version available
Decades binæ thesium medicarum, quas, jussu max. ven. senatus acad. et suffragio amplissimæ facultat. medicæ in reg. Upsal. athenæo, publico bonorum examini modeste subjiciunt auctor Johan. Gotschalk Wallerius ... et respondens Johan. A. Darelius, W-Gothus. In audit. Carol. maj. ad diem 25. febr. anni MDCCXLI Wallerius Johan Gottschalk 1709-1785 2470 1741 Digital version available
Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M. D. scriptis Linné Carl von 1707-1778 2577 1741? Digital version available
Beskrifning på et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen Ingifne af ammiral Ankarcrona ock beskrefne af Carol. Linnæus Linné Carl von 1707-1778 387 1742 Digital version available
Rön, om orsaken till fallande soten i Skåne ock Wernshärad af Carl Linnæus, prof. botan. Linné Carl von 1707-1778 935 1742 Digital version available
Caroli Linnæi ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium Linné Carl von 1707-1778 297 apud Conradum Wishoff et Georg. Jac. Wishoff, Fil Conr. 1742 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743 til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatoriumtillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 368 tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1742 Digital version available
Anmärkningar öfwer Amaryllis den sköna af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 376 1742 Digital version available
Swenskt höfrö Beskrifwit af Carl Linnæus ... Linné Carl von 1707-1778 384 1742 Digital version available
Professor Carl Linnæi Förtekning, af de färgegräs, som brukas på Gotland ock Öland Linné Carl von 1707-1778 369 1742 Digital version available
Beskrifning på Sältings-Gräset ingifwen af C. Linnæus Linné Carl von 1707-1778 380 1742 Digital version available
C. A. a Bergen ... Propempticon inavgvrale qvo breviter disqvirit vtri systematvm an Tovrnefortiano an Linnaeano potiores partes deferendae sint? Atqve simvl doctissimi domini doctorandi vitam scripta et merita recenset Bergen Carl August von 629 1742 Digital version available
Caroli Linnæi ... Oratio de necessitate peregrinationum intra patriam, ejusque Elenchus animalium per sueciam observatorum accedunt Johannis Browallii Examen epicriseos Siegesbeckianae in systema plantarum sexuale et Johannis Gesneri ... Dissertationes de partium vegetationis et fructificationis structura, differentia et usu, in quibus elementa botanica dilucide explicantur Linné Carl von 1707-1778 624 apud Cornelium Haak 1743 Digital version available
Primitiae florae Butisbacensis, sive Sex decades plantarum rariorum inter alias circa Butisbacum sponte nascentium, cum observanibus methodos plantarum Turnefortianam, Rivinianam, Rajanam, Knautianam, et Linnaeanam potissimum concernentibus, recensitae et ... Iohan. Casimiri Hertii ... inscriptae a Philip Conrado Fabricio ... Fabricius Philipp Conrad 1714-1774 629a Literis Wincklerianis 1743 Digital version available
C. Linnæi anmärkning öfver jackashapuck Linné Carl von 1707-1778 393 1743 Digital version available