Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Nemesis divina. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4540 Kluwer Academic 2001 Digital version available
Linnés Hammarby : ett blommande kulturarv. MANKTELOW, Mariette. 4542 BTJ tryck 2001 Digital version available
The compleat naturalist : a life of Linnaeus / Wilfrid Blunt ; introduction by William T. Stearn. BLUNT, Wilfrid, 1901-1987. 4028 Frances Lincoln 2001 Digital version available
A history of facts. DASTON, Lorraine, 1951-. 4666 Max-Planck-Institut f�r Wissenschaftsgeschichte 2001 Digital version available
Linnes avhandling Potus Theae 1765 / oversatt och kommenterad av Gustaf Drake. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4089 Svenska Linn�s�llskapet 2002 Digital version available
Le nom des plantes en deux mots / Joëlle Magnin-Gonze ... [et al.]. MAGNIN-GONZE, Joëlle. 4599 Mus�e botanique cantonal 2003 Digital version available
Parasollmossan (Splachnum) : akademisk avhandling under Linnés presidium 1750 / översatt från latinet av Johnny Strand ; med kommentarer av Ingvar Svanberg och biografiska noteringar av Erik Hamberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4942 Svenska Linn�s�llskapet 2003 Digital version available
Blomstergrisen BERGENHOLTZ, Björn. 4037 Rab�n & Sj�gren Bokforlag 2003 Digital version available
Linnaeus' Philosophia botanica. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1741-1783. 3921 Oxford University Press 2003 Digital version available
Carl von Linné: boningar, trädgårdar och miljöer. . JONSSON, Marita. 4027 Bokforlaget Forum 2003 Digital version available
Linné och hans apostlar. SORLIN, Sverker. 4024 Natur och Kultur 2004 Digital version available
Växter i Linnés landskap. [Plants in the Linnean landscape]. MANKTELOW, Mariette. 4046 Universitetstryckeriet 2004 Digital version available
Johannes A. Scopoli - Carl Linnaeus : Dopisovanje = Correspondence, 1760-1775 / [prevod pisem v slovenski jezik, angleški prevod [ter uvodno besedilo]] Darinka Soban. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4223 Prirodoslovno dru�tvo Slovenije = Slovenian Natural History Society 2004 Digital version available
Läkaren Linné : medicinens dubbla nyckel / Nils-Erik Landell. LANDELL, Nils-Erik, 1935-. 3977 Carlsson Bokf�rlag 2004 Digital version available
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor. LINNÉ, Carl von 1707-1778. 4036 Adoxa 2004 Digital version available
Les fondements de la botanique: Linné et la classification des plantes. HOQUET, Thierry. 4035 Vuibert 2005 Digital version available
Så varför reser Linné?: perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Redigerad av Roger Jacobsson. JACOBSSON, Roger 1947-. 3960 Kungl. Skytteanska Samfundet 2005 Digital version available
Christopher Tärnströms journal: en resa mellan Europe och Sydostasien år 1746 = Christopher Tärnström's journal: a passage between Europe and East Asia. HANSEN, Lars, 1960 November 8-. SODERPALM, Kristina. 3879 IK Foundation and Company 2005 Digital version available
Om smultron (Fraga Vesca), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1772 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4094 Svenska Linn�s�llskapet 2006 Digital version available
Kaer Linnai = Carl Linnaeus Gongna Buluoboge zhu / Gunnar Broberg ; fanyi : Wang Kaimei. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4689 Ruidian duiwai wenhua jiaoliu weiyuanhui (Swedish Institute) 2006 Digital version available