Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
LINNÉ, Carl von 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor.
Varying title form:
Carl von Linnés lefnadsminnen.
Soulsby no.:
Post-Soulsby no. 4036.

Edition details

Publisher:
Adoxa
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
2004
Edition:
Physical description:
151 p. : ill. ; 22 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linnaeus
Biography
Biographies
Sweden
Naturalists
Linné, Carl von, 1707-1778
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9163152991
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Facsimile reprint. Originally published: Stockholm : O.L. Lamm, 1877.
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Levnadsminnen
Title:
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / Arvid Ahnfelt ; [med efterskrift av Folke K. Larsson].
Varying title form:
Soulsby no.:
Post-Soulsby no. 4036

Edition details

Publisher:
Adoxa Wallin & Dalholm
Place of publication:
Lidingö
Lund
Publishing year:
2004
Edition:
Faks.-ed. med efterskrift av Folke K Larsson
Physical description:
[6], 151 s. 22 cm
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Faksimil av uppl. Stockholm : Lamm, 1877
Contents notes:
1. Linnés ungdom och universitetsstudier, hans resa till Lappland och trolovning -- 2. Linné i utlandet : vistelsen på slottet Hartekamp i Holland, besök i England och Frankrike. Det nya systemet och dess triumf. -- 3. Återkomsten till Sverige. Bryderier i Stockholm. Föredrag i vetenskapsakademien. -- 4. Linnés fosterländska resor -- 5. Linné i Uppsala: hans lärareverksamhet och lärljungar -- 6. Ett inqvisitionsmål. Linnés ställning till den kyrkliga ortodoxien och hans åsigter om Nemesis divina. -- 7. Linnés Orestes och brefvexlingen med honom. Linnés sista dagar. Hans familjeförhållanden. -- 8. De Linnéska samlingarna. Linnean Society i London. Linnéska samfundet i Stockholm. Ett hittills okändt Linné-minne i Sverige.
Provenance:
Herbert Blomstedt (Ex 2)
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linné, Carl von, 1707-1778 https://libris.kb.se/c9prv8dw4nhccx1#it
botanists agrovoc
history agrovoc
biographies agrovoc
sweden agrovoc
Botaniker Sverige 1700-talet biografi
Biografier https://id.kb.se/term/saogf/Biografier saogf
Additional author(s):
Ahnfelt, Arvid,
1845-1890
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9556742
Collective uniform title:
Summary notes:
Carl von Linné framstår utan motstycke då det gäller svensk natur- och vetenskapshistoria. Denna "biologins store encyklopedist" levde i en tid då en ensam forskare fortfarande kunde ha ambitionen att namnge alla kända växter och djur. Linnés ryktbarhet grundar sig på hans insatser inom den systematiska botaniken. Det så kallade sexualsystemet fick stor betydelse och blev ett praktiskt men artificiellt system för växternas indelning i släkten och arter. Han introducerade metodiken att namnge alla arter med binär nomenklatur, släkt- och artnamn, en princip som fortfarande används inom biologin. Denna skrift med Linnéminnen, publicerad knappt hundra år efter hans död, utges nu på nytt i faksimilupplaga. Trots gammalstavningen finner vi en populärt hållen levnadsteckning som fångar tidens karaktär och uttryckssätt. Boken bygger på Linnés egna självbiografier och brev tillsammans med annan för tiden tillgänglig information. Vi får följa Linnés karriär och vetenskapliga framsteg och får inblickar i hans privata förhållanden, familj och umgänge. I ett nyskrivet efterord av Folke K Larsson finns en rad källhänvisningar för den som vill veta mer om Linnés liv och person. Forskningen om Linné är omfattande och inte minst de angivna internetlänkarna erbjuder rika källor till fortsatta upplevelser.
Other notes:
Li Pliktex
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Levnadsminnen
Title:
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / Arvid Ahnfelt ; [med efterskrift av Folke K. Larsson].
Varying title form:
Soulsby no.:
Post-Soulsby no. 4036

Edition details

Publisher:
Adoxa Wallin & Dalholm
Place of publication:
Lidingö
Lund
Publishing year:
2004
Edition:
Faks.-ed. med efterskrift av Folke K Larsson
Physical description:
[6], 151 s. 22 cm
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Faksimil av uppl. Stockholm : Lamm, 1877
Contents notes:
1. Linnés ungdom och universitetsstudier, hans resa till Lappland och trolovning -- 2. Linné i utlandet : vistelsen på slottet Hartekamp i Holland, besök i England och Frankrike. Det nya systemet och dess triumf. -- 3. Återkomsten till Sverige. Bryderier i Stockholm. Föredrag i vetenskapsakademien. -- 4. Linnés fosterländska resor -- 5. Linné i Uppsala: hans lärareverksamhet och lärljungar -- 6. Ett inqvisitionsmål. Linnés ställning till den kyrkliga ortodoxien och hans åsigter om Nemesis divina. -- 7. Linnés Orestes och brefvexlingen med honom. Linnés sista dagar. Hans familjeförhållanden. -- 8. De Linnéska samlingarna. Linnean Society i London. Linnéska samfundet i Stockholm. Ett hittills okändt Linné-minne i Sverige.
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linné, Carl von, 1707-1778
botanists agrovoc
History agrovoc
Biographies agrovoc
Sweden agrovoc
Botaniker Sverige 1700-talet biografi
Biografi saogf
Linné, Carl von
Additional author(s):
Ahnfelt, Arvid,
1845-1890
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
991005708169707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Carl von Linné framstår utan motstycke då det gäller svensk natur- och vetenskapshistoria. Denna "biologins store encyklopedist" levde i en tid då en ensam forskare fortfarande kunde ha ambitionen att namnge alla kända växter och djur. Linnés ryktbarhet grundar sig på hans insatser inom den systematiska botaniken. Det så kallade sexualsystemet fick stor betydelse och blev ett praktiskt men artificiellt system för växternas indelning i släkten och arter. Han introducerade metodiken att namnge alla arter med binär nomenklatur, släkt- och artnamn, en princip som fortfarande används inom biologin. Denna skrift med Linnéminnen, publicerad knappt hundra år efter hans död, utges nu på nytt i faksimilupplaga. Trots gammalstavningen finner vi en populärt hållen levnadsteckning som fångar tidens karaktär och uttryckssätt. Boken bygger på Linnés egna självbiografier och brev tillsammans med annan för tiden tillgänglig information. Vi får följa Linnés karriär och vetenskapliga framsteg och får inblickar i hans privata förhållanden, familj och umgänge. I ett nyskrivet efterord av Folke K Larsson finns en rad källhänvisningar för den som vill veta mer om Linnés liv och person. Forskningen om Linné är omfattande och inte minst de angivna internetlänkarna erbjuder rika källor till fortsatta upplevelser.
Other notes: