Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (967 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnaei ... Animalia per sveciam observata. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1104 Sumtibus Reg. Societ. Lit. & Scient. impressa 1736? Digital version available
Fyra skrifter / utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla ; illustrerade av Harald Sallberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4298 Lindfors Bokforlag AB 1964 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina Inbjudnengs-skrift til morgondagens philosophiska promotion från Upsala Universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af ... Elias Fries. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1060 Kongl. Academiska Boktryckeriet 1848 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2202 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2147 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 236 Akademiska Bokhandeln 1899 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1729 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1931 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2285 Various 1745-1775 Digital version available
Carl Linnaeus. Iter Lapponicum=Lappländska resan 1732. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3959 Kungl. Skytteanska Samfundet 2003-2005 Digital version available
Johannes A. Scopoli - Carl Linnaeus : Dopisovanje = Correspondence, 1760-1775 / [prevod pisem v slovenski jezik, angleški prevod [ter uvodno besedilo]] Darinka Soban. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4223 Prirodoslovno dru�tvo Slovenije = Slovenian Natural History Society 2004 Digital version available
Om bruket av myntor (De menthae usu), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1767/ oversatt fran latinet av Telemak Fredbarj och Albert Boerman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4104 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Cynographia eller beskrifvning om hunden 1753 / oversatt av Erich M. Lindekrantz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4090 Svenska Linn�s�llskapet 2000 Digital version available
Om Svinet (Sus Scrofa), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1759 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4109 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Éloge de M. Linnaeus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2604 Soci�t� royale de m�decine 1778? Digital version available
Dissertatio entomologica, Bigas insectorum sistens, quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. praeside, D:no Doct. Carolo a Linne ... publicae eruditorum disquisitioni modeste subjicit ... Andreas Dahl, Westrogothus. In Aud. Carol. Major. d. XVIII. Dec. MDCCLXXV. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2455 Typis Edmannianis 1775 Digital version available
Carl von Linne: Die grossen Reisen. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3909 Hermann Schaffstein Verlag 1979 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2036 Various 1745-1775 Digital version available
Om bruket av varm och kall mat och dryck (Circa fervidorum et gelidorum usum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1765 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4102 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Carl Linnaei ... Västgöta-resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1746 ... Redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3947 Wahlstr�m & Widstrand 1978 Digital version available