Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné och Roslin / Gunnar W. Lundberg. LUNDBERG, Gunnar W. , 1903-1986. 4537 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1956 Digital version available
The Linnean Ichneumon types of the Stockholm Museum. ROMAN, A. (Abraham), 1872-. 4634 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1936 Digital version available
Skaparens afsikt med naturens verk : en promotionsföreläsning af Linné 1763 / meddelad af Arvid Hj. Uggla. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4916 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1947 Digital version available
Skrifter af Carl von Linne utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 28 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905(-13) Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Linné som fjällväxtgeograf / av G. Einar Du Rietz. DU RIETZ, G. Einar (Gustaf Einar), 1895-1967. 4534 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1942 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Upsala during the Linnean period. JUEL, H. O. (Hans Oscar), 1863-1931. 428 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1919 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1016 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Valda avhandlingar av Carl von Linne i oversattning utgivna av Svenska Linne-Sallskapet [Nos. 1-63]. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1331 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag 1921 Digital version available
A historical review of the mollusks of Linnaeus. DODGE, Henry. 4632 American Museum of Natural History 1952-1959 Digital version available
Come into a new world : Linnaeus & America : an exhibition to commemorate the 300th birthday of the great Swedish scientist, Carolus Linnaeus [held] February 15- July 1, 2007, American Swedish Historical Museum, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. / guest curator, Karen Reeds. 4082 American Swedish Historical Museum 2007 Digital version available
Kort men tillforlitelig bij-skjotsel, pa egen forfarenhet och anstallte forsok efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrattad ... LINNAEUS, Samuel. 3812 Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Principios de botanica, sacados de los mejores escritores, y puestos en lengua castellana. Parte primera. BARNADES, Miguel, 1708-1771. 649c Antonio Perez de Soto 1767 Digital version available
Caroli Linnaei ... Methodus juxta quam physiologus accurate & feliciter concinnare potest historiam cujuscumque naturalis subjecti, sequentibus hisce paragraphis comprehensa; Caroli Linnaei...Methodus juxta quam physiologus... LINNAEUS, Carl 40 Apud Angelum Sylvium 1736 Digital version available
Index Linnaeanus in Leonhardi Plukenetii ... Opera botanica ... Index Linnaeanus in Joannis Jacobi Dillenii Historiam muscorum ... GISEKE, Paul Dietrich, 1741-1796. 681c Apud Auctorem et Carolo Ernesto Bohn 1779 Digital version available
Genera morborum, in auditorum usum edita a Car. v. Linné ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2066 Apud Christ. Ehr. Steinert 1763 Digital version available
C. Linnaei ... Delineatio plantae, in usum auditorum. LINNAEUS, Carl. 550 Apud Christ. Erh. Steinert 1758 Digital version available
Caroli Linnaei ... Corollarium generum plantarum, exhibens genera plantarum sexaginta, addenda prioribus characteribus, expositis in generibus plantarum. Accedit methodus sexualis. LINNAEUS, Carl 285 Apud Coenradum Wishoff 1737 Digital version available
Caroli Linnaei...Critica Botanica in qua nomina plantarum generica, specifica, & variantia examini subjiciuntur, selectiora confirmantur, indigna rejiciuntur; simulque doctrina circa denominationem plantarum traditur. Seu Fundamentorum Botanicorum pars IV. Accedit Johannis Browallii De Necessitate Historiae Naturalis Discursus. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 276 Apud Conradum Wishoff 1737 Digital version available