Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnaei opera hactenus inedita. Flora Dalekarlica. Ad verba Linnaei, propria manu scripta, accuratissime expressam curavit et commentationibus adjectis edidit Edwaldus Ahrling. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 249 Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palaestinum eller Resa til Heliga landet förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier ... / utgifven af Carl Linnaeus. HASSELQUIST, Fredrik, 1722-1752. 3577 Trykt p� Lars Salvii k�stnad 1757 Digital version available
Herr archiaterns och riddarers D. Caroli Linnaei indelning i Ort-riket, efter Systema naturae pa Swenska ofwersatt af Johan J. Haartman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 53 Trykt hos Lars Salvius 1753 Digital version available
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med Medicinsta Facultetens tilstånd under Kiddarens och Archiaterns Herr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på�Latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et Academiskt snille prof, och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wårmelånning. År 1756. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Archiaterns ... Carl Linnaei Berattelse om the inhemska waxter, som i brist af sad Kunna anwandas til brod- och matredning ... LINNAEUS, Carl 548 Tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Flora oeconomica, eller hushalls nyttan af de i Sverige, wilat waxande orter ... under ... Carl Linnaei inseende ... utgifven af Elias Aspelin ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1497 Tryckt p� Lars Salvii 1749 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrän år 1751 til år 1756 ... Utgifven ... af Carl Linnaeus. LOFLING, Peter. 3588 Tryckt p� Direct. Lars Salvii 1758 Digital version available
En fraga, som altid forestalles de naturkunniga, da det heter: Hwartil duger det? (Cui Bono?) ... under ... Carl Linnaei ofwerwaro ... ofwersatt af Christopher El. Gedner ... LINNAEUS, Carl 1697 Tryckt pa Lars Salvii 1753 Digital version available
Plantae esculentae patriae, eller wara inlandska ateliga waxter ... under ... Carl Linnaei inseende ... framstaldte af Johan Hiorth ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1655 Tryckt pa Lars Salvii 1752 Digital version available
Academisk afhandling om blomstrens honings-hus, under ... Carl von Linnes inseende, utgifven af Birger Marten Hall ... LINNAEUS, Carl 2211 Tryckt i for detta Holmeriska Tryckeriet 1778 Digital version available
Tal, vid deras Kongl. Majesteters hoga narvaro, hallit uti Upsala, pa stora carolinska larosalen den 25 Septemb. 1759. Och pa allernadigsta befallning utgifvit. LINNAEUS, Carl. 2054 Tryckt i Kongl. Akad. Boktryckeriet 1759 Digital version available
Grifte- tal ofver valborne Herrn Herr Carl von Linne [the Younger] ... hallet i Upsala Domkyrka den 30 November 1783, da den a svards-sidan utgangna von Linneiska attens skoldemarke sonderslogs. SCHULZ VON SCHULZENHEIM, David. 3846 Tryckt hos directeuren Johan Edman 1784 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller blomstrens bilager; med medicinska facultetens bifall, under ... Carl Linnaei inseende utgifvit uti et Academiskt Snille Prof pa latin vid Kongl. Academien i Upsala ... och nu pa svenska ofversatt af Johan Gutav Wahlbom. LINNAEUS, Carl. 1454 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hållit för Kongl. Vetens. Academien ... då Första Praesidentskapet aflades 1739.D.3.October. Andra gången uplagt. med nagon tilokning. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1343 Tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Anmärkningar öfver boskapssjukan uti Vivarais ... BOISSIER DE LA CROIX DE SAUVAGES, François, 1706-1767. 3598 Tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Tal om jordenes tillvaxt hallit i Kongl. Academien i Upsala vid tilfalle af en promotions act. Da ... Johan Westman ... af Carl von Linne ... LINNAEUS, Carl 1386 Tryckt hos Lars Kumblins enka 1776 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hallit uti Upsala Dom-Kyrka ... af Carl v. Linne ... LINNAEUS, Carl 2426 Tryckt hos Joh. Georg Lange 1773 Digital version available
Minne af von Linné, fader och son ... / af Sv. Hedin. HEDIN, Sven Anders, 1750-1821. 2647 Tryckt hos Henrik And. Nordstr�m 1808 Digital version available
Minne af von Linné, fader och son ... / af Sv. Hedin. HEDIN, Sven Anders, 1750-1821. 3856 Tryckt hos Henrik And. Nordstr�m 1808 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosate i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Augusti 1796 / af Johan Gustaf Acrel. ACREL, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 Tryckt Hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available