Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1799 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2017 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2438 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2277 Various 1745-1775 Digital version available
Caroli Linnaei Amoenitates academicae. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2141 Various 1745-1775 Digital version available
Beziehungen Carl von Linnés zu Museen und Sammlungen. ENNENBACH, Wilhelm. 4525 VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1966 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien uti auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739. D. 3. October. På Wettenskaps Academiens befallning uplagt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1341 Uti det Kongl. Tryckeriet Hos Directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. [1739]. Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 : utställning i Uppsala Universitetsbibliotek. 4586 Uppsala universitetsbibliotek 1978 Digital version available
Catalogue of type specimens. 4. Linnaean specimens. WALLIN, Lars. 4676 Uppsala University Zoological Museum 1992 Digital version available
''Brown-eyed, nimble, hasty, did everything promtly [sic] ["] : Carl Linnaeus 1707-1778. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4050 Uppsala University 1978 Digital version available
Förspel till växternas bröllop = Prelude to the betrothal of plants : faksimil med svensk transkription och engelsk översättning av Praeludia Sponsaliorum Plantarum 1729 under readktion av Xtina Wootz & Krister Östlund = Facsimile with a Swedish transcription and an English translation ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1707-1778. 4041 Uppsala Universitetsbibliotek 2007 Digital version available
Från stubbotan rot till anseligt träd : [Linné 300 år] = From stubborn root to a notable tree : [Linné 300 years]. CHEVALLIER, Caroline. 4078 Uppsala Universitetsbibliotek 2007 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement B (1980), Nytillkomna Linnéporträtt sedan hösten 1978, nr.802-872 samt tillägg till tidigare nr. / Karin Beskow Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4678 Uppsala Universitet? 1980 Digital version available
Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais : identitet och materialitet i hushållet von Linné. PONTÉN, Annika Windahl. 4906 Uppsala Universitet 2020 Digital version available
Låt inte råttor eller mal fördärva ...: Linnésamlingar i Uppsala: Uppsala Universitets Jubileumsbok. PONTÉN, Annika Windahl. MOBERG, Roland. SJÖGREN, Anna. 3970 Uppsala Universitet 2007 Digital version available
Lars Robergs ... Tal, holne for publique promotioner, vid Upsala Academie, nu forst efter auctors tid utgifne af C.L. ROBERG, Laurentius. 3597 Uplagde pa Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Skanska resa, på hoga Ofwerhetens befallning forrattad ar 1749 : Med Ron och Amnarkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnadsaett. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 209 Uplagd p� Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
A checklist of Linneana 1735-1835 in the University of Kansas Libraries. WILLIAMS, Terrence. 4463 University of Kansas Libraries 1964 Digital version available
Linnaeus : the man and his work / edited by Tore Frängsmyr, with contributions by Sten Lindroth, Gunnar Erikson, Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. ERIKSSON, Gunnar, 1931-. LINDROTH, Sten. FRÄNGSMYR, Tore, 1938-. 4019 University of California Press c1983 Digital version available
Reason and experience : the representation of natural order in the work of Carl von Linné / by James L. Larson. LARSON, James L. 3910 University of California Press 1971 Digital version available