Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Almanachs-Adnotationer för år 1735 af Carl v. Linné : [Almanach på Åhret ... 1735. Til Skara Horizont. Utreknad och steld af Birger Vassenio, &c. 16.̊ Skara : Herm. Arnold Möller, 1734.] / meddelade af Joh. Aug. Holmström. Holmström, Johan August, 1815-1852. 2569 1845 Digital version available
Système sexuel de Linné Linné, Carl von, 1707-1778 Poiret, Jean Louis Marie, 1755-1834. 815 Digital version available
Some annotations in Linnaeus's books showing his geographical interests ... Savage, Spencer. 3120aja 1939 Digital version available
Linneische Nahmen zu den Ehretischen Pflanzenabbildungen, welche den Titel Plantae selectae &c führen. Ehret, Georg Dionysius, 1708-1770 737 1790-1791 Digital version available
Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linnéschen System : bearbeitet [from the author's Lehrbuch der Naturgeschichte für Schulen und zum Selbstunterricht] / von Dr. M. Willkomm ; mit einer Vorrede von Dr. G. H. v. Schubert. Schubert, Gotthilf Heinrich von, 1780-1860. 879** 1887 Digital version available
Sverige i England : anteckningar samlade inom den svenska kolonien / under redaktion av Johan Mortensen. Mortensen, Johan. 3049a 1923 Digital version available
Linné och cecidologien. I. II. Gertz, Otto Daniel. 1271e 1929-1930 Digital version available
Notes de Bibliographie botanique : [Genera Plantarum, de Charles Linné, 1737.] / par M.A. Franchet Franchet, M. A. 286 1887 Digital version available
<Linnea borealis> Linnei / [Von D. H. Hoppe.]. Hoppe, David Heinrich, 1760-1846. 289 1828 Digital version available
Linné's botaniske Prælectiones privatissimaæ paa Hammarby 1770 / utgit efter M. Vahl's referat ved J. Holmboe. Linné, Carl von, 1707-1778 3552 1910 Digital version available
Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare : ett bidrag till syfilidologiens historia, föredrag ... d. 8. dec. 1922 / av Johan Almkvist. Almkvist, Julian Reinhold. 3045 1923 Digital version available
Sperling, Stobaeus, Linné o Leche och de första undersökningarna över Skånes Flora Gertz, Otto Daniel. 912 1926 Digital version available
Ein ungedruckter Linnébrief : [to Johann Ammann (1707-1741), "ex Musaeo Cliffort.", May 20, 1737] Winkler, H. 2549a 1908 Digital version available
Ein Linnésches Dichtungsmotiv und Goethes Metamorphosen-Elegie / Von Dr. Julius Schuster, &c. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. 3101 1929 Digital version available
Linnéporträtt : Vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af C. von Linnés födelse : a Universitetets vägnar / af T. Tullberg. Tullberg, Tycho, 1842-1920. 3321 1907 Digital version available
Linnéanska Herbarieväxter i Domprosten Celsii Herbarium / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3518 1922 Digital version available
Dikter Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2743 1869 Digital version available
Linné som lärare : studie, .... (Uppsala Folkskolelärareseminariums Linnéfest den 22 maj 1907.) Dahlgren, Harald Magnus, 1861- 2937 1907 Digital version available
Heroes of Science : Botanists, Zoologists, and Geologists ... Published under the direction of the Committee of General Literature and Education appointed by the Society for Promoting Christian Knowledge. Duncan, Peter Martin, 1824-1891 872 1882 Digital version available
The place of Linnaeus in the History of Science. Lovejoy, Arthur Oncken. 2869 1907 Digital version available