Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Aug. 1796 / af J. G. Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 2630 1796 Digital version available
Linné und das natürliche Pflanzensystem. Almquist, Ernst Bernhard. 907 1923 Digital version available
Linnaean Symposium at the Hunt Institute for Botanical Documentation : [proceedings] / Birger Strandell ... [et al] Strandell, Birger 3911 Digital version available
Alcune lettere inedite dirette a Giovanni Antonio Scopoli / [Edited by G. de Cobelli.]. Scopoli, Giovanni Antonio, 1723-1788. 2488a 1895 Digital version available
Thebuskens införande i Sverige 1763 : Två bref af Carl von Linné [to Captain Carl Gustaf Ekeberg (1716-1784), Upsala, den 18 Augusti & den 17 Sept., 1763]. Ekeberg, Carl Gustav, 1716-1784. 2539a 1893 Digital version available
Erklärung des Linneischen Geschlechtssystems Linné, Carl von, 1707-1778 736 Digital version available
Studier öfvrer Bergianska Trädgardens spontana Rosa-former. Almquist, Sigfrid Oscar Immanuel, 1844-1923. 2927 1907 Digital version available
Linnaean species of Spermacoce, &c. Rendle, A. B. 1865-1938 919i 1934 Digital version available
History of the name Linnaea : examples of the use of the generic name Linnaea by Linneaus himself several years before it was published in his 'Genera' Linné, Carl von, 1707-1778 296 1922 Digital version available
Linnés pelarkaktus Lagerhelm, Nils Gustaf. 2845 1914 Digital version available
Linné und die schwedische Linnégesellschaft : Auszug aus einem in der Sitzung am 20. Januar 1922 gehaltenen Vortrage. Conwentz, Greta. 3035a 1922 Digital version available
Utkast till wäxtrikets terminologi. Arrhenius, Johan Pehr, 1811-1889. 848j 1842-1843 Digital version available
Vid Naturvetenskapliga Studentsällskapets Fest till Carl von Linnés minne den 10 Januari 1878 = [Poem in nine verses by Tycho Tullberg, beginning Till fjerran stränder längesen hon nått.] 2775a 1878 Digital version available
Système sexuel de Linné / [par P.J.F. Turpin] Turpin, P. J. F. 1775-1840. 816 1820 Digital version available
Carlos Linneo (1707-1778) Dawson, Genevieve. 3130bbo 1957 Digital version available
Cynographia ... under ... Carl Linnaei inseende framgifven och förswarad 1753 den 21 Decemb. af Erich M. Lindekrantz : men sedan med tillokning på Modersmalet öfversatt på Befallning / A.P.H. [i.e. Grefve Ad. Patr. Hamilton]. Hamilton, Ad. Patr, Grefve. 1798 1902 Digital version available
Jacob Georg Agardh : Minneteckning föredragen på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1916.(Tryckta Skrifter) Eriksson, Jakob, 1848-1931 2990a 1916 Digital version available
On insects : oration / by Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1350 1781 Digital version available
A cursory review of the principles on which the sexual system of botany is established : with The Classes and Orders, and some of the terms of art explained / [William Bridgewater Page] Page, William Bridgewater 809a 1817 Digital version available
Peter Artedi : ett tvåhundraårsminne / på uppdrag af Kgl Vetenskapsakademien författad af Einar Lönnberg. Lönnberg, Einar, 1865- 3566 1905 Digital version available