Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" / forkortet oversaettelse af E. Fries's indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848 ved Frederik Barfod. Fries, Elias 1794-1878. 1061 1849 Digital version available
Monachologia : or, Handbook of the natural history of monks, arranged according to the Linnean system / by a Naturalist [Baron Ignaz von Born ; translated by Count Walerjan S. Krasinski]. Born, Ignaz, Edler von, 1742-1791 3737 1852 Digital version available
Carl Linné : [Biographical sketch.]. Smith, Sophus Birket. 2742 1869 Digital version available
Kantat vid K. Vetenskapsakademiens Minnesfest öfver Carl von Linné den 25 Maj 1907 / (Musiken komponerad af Karl Valentin.) ; [Words by G. R. i.e. M. G. Retzius, and with his MS. dedication to James Carleton Young, August 1, 1907.]. Retzius, Gustaf, 1842-1919. 2926 1907 Digital version available
Från Linnés båda hem i staden och på landet : [Upsala and Hammarby]. Ancker, Estrid, 1900- 3104a 1930 Digital version available
Linnaeana i framlidne Professor Otto Nordstedts kvarlåtenskap / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3711 1925 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Svedmark, Lennart Eugène 2782 1878 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Lives of eminent zoologists from Aristotle to Linnaeus : with introductory remarks on the study of Natural History and occasional observations on the progress of zoology, .... MacGillivray, William, 1796-1852. 2684c 1834 Digital version available
Bilder och blad ur Svenska nykterhetsrörelsens historia : på uppdrag af Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran det 1837 stiftade Svenska Nykterhetssällskapet / Utgifna ... af Oscar Mannström, &c. Mannström, Oscar. 960 1912 Digital version available
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 1000 1908 Digital version available
The Linnaean artificial system : constituting a simple and beautiful division of plants, according to their parts of fructification, into twenty-four classes, with their component orders and The Linnaean natural system : Being a simple arrangement of plants, according to some striking peculiarities in common to several, whereby they are regularly divided into fifty-eight orders or assemblages / [Thomas Castle] Castle, Thomas 836a Digital version available
Historiskt Bildergalleri. Starbäck, C. Georg 1828-1885. 2731 1863 Digital version available
Nemesis Divina, eller Guds sått att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater Carl von Línnés Anteckningar hårom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne, &c. Rollin, Carl Gustaf, 1797-1871. 1064 1857 Digital version available
Linnélitteratur Hesselman, Henrik, b.1874 3684 1907 Digital version available
An introduction to Physiological and Systematical Botany, &c. Smith, James Edward, Sir, 1759-1828. 786d 1809 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Årsskrift. Årg. 1. 2532b 1874 Digital version available
Catalogus Plantarum ad septem varias editiones Commentariorum Mathioli in Dioscoridem : ad Linnæani Systematis regulas elaboravit. Sternberg, Kaspar, Graf, 1761-1838 821a 1821 Digital version available
[Letter, 1976 Feb 9, to W. L. Stern, University of Maryland]. Stearn, William Thomas, 1911-2001. 1011f Digital version available