Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Ur Lapplandsresan : Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné ; [urval och förord av Daniel Hjorth]. Linné, Carl von, 1707-1778 3926 Albert Bonniers Förlag 1966 Digital version available
Psyke : tidskrift för psykologisk forskning. Årg. II / butgifven af Sydney Alrutz ... [et al.] Alrutz, Sydney Gustaf Louis Reinhold, 1868-1925 215 Albert Bonniers Förlag 1907 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; [edited by Dr. C. W. Forsstrand] Linné, Carl von, 1707-1778. 205 Albert Bonniers förlag 1910, c1907. Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; [edited by Dr. C. W. Forsstrand] Linné, Carl von, 1707-1778. 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available
Linnaei väg till vetenskaplig klarhet : en studie, .... Malmeström, Elis, 1895- 3120bfa Allhems Förlag 1960 Digital version available
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära / Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar, 1942- 3891 Almquist & Wiksell (i distr.) 1975 Digital version available
Linnaeus : progress and prospects in Linnean research / edited by Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar, 1942- 3120bxo Almquist & Wiksell ;Hunt Institute 1978 Digital version available
Fauna och flora : populär tidskrift för biologi : Häft. 4 (1931) / utgiven av Einar Lönnberg Lönnberg, Einar, 1865- 210a Almqvist & Wiksell 1931 Digital version available
Classes plantarum [1738] / Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 335 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnéporträtt : Supplement / till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) /Förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow. Beskow, Ingegerd Tullberg, 1887- 3321a Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
En ny form af Anthemis L. tinctoria L., &c. Wibom, Carl Otto Gustaf. 908 Almqvist & Wiksell 1923 Digital version available
Iter Lapponicum : andra upplagan med bilagor och noter / ombesörjd af Th. M. Fries Linné, Carl von, 1707-1778 197 Almqvist & Wiksell 1913 Digital version available
Några Linné-studier / af A. O. Lindfors Lindfors, Axel Otto 2903 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Ett och annat om Linnæa borealis / af Th. M. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 293a Almqvist & Wiksell 1908 Digital version available
Research on Linnaeus today - progress and prospects : a conference at the 200th anniversary of the death of Linnaeus = Linnéforskning av idag - resultat och utblick :symposium till 200 årsminnet av Linnes död / Swedish Linnaean Society, Uppsala University, Royal Swedish Academy of Sciences Svenska Linnésällskapet 3914 Almqvist & Wiksell 1978 Digital version available
Linné om resor i allmänhet, hans ungdomsfärder, särskildt de till Lappland och Dalarne. Leiden och Hartekamp. Linnés senare resor : till Öland-Gottland och Skåne ; hans skildringskonst Lindfors, Axel Otto 225 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Ad memoriam Caroli Linnaei bisecularem celebrandam a.d. VIII Calendas Junias MCMVII Regia Academia Scientiarum Suecica [Latin poem in Sapphics by] / R. Törnebladh. Törnebladh, Henrik Ragnar 2934 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Flora Lapponica [1737], öfversatt till Svenska språket / af Th. M. Fries Linné, Carl von, 1707-1778 283 Almqvist & Wiksell 1905 Digital version available
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet. 1707 23/5 1907 : [In verse. Begins: O, Carl von Linné! Ditt tvåhundraårsminne uppgår!]. W-N., E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Præludia sponsaliorum plantarum, in quibus physiologia earum explicatur, sexus demonstratur, modus generationis detergitur, nec non summa plantarum cum animalibus analogia concluditur. Upsal. 1729 / Caroli Linnaei ; [with notes by Th. M. Fries] Linné, Carl von, 1707-1778 232 Almqvist & Wiksell 1908 Digital version available