Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Nuori Suomi : XXIII Joulualbumi : 1913. Sirelius, U. T. 1872-1929 200 Uusi Kirjapaino-Osakeyhtiö 1913 Digital version available
Linné om den kulliga nötboskapen : ett bidrag till frågan om den kulliga och behornade nötboskapens fylogenesis / av E. O. Arenander Arenander, Erik Oskar, 1862- 201 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1919 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärckningar uti oeconomien, naturalhistorien, antiquiteter &c med åtskillige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778. 202 Hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 : med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer / Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; [edited by Dr. C. W. Forsstrand] Linné, Carl von, 1707-1778. 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; [edited by Dr. C. W. Forsstrand] Linné, Carl von, 1707-1778. 205 Albert Bonniers förlag 1910, c1907. Digital version available
Öländska och Gottländska resa år 1741 / Carl Linnæi ; redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778. 205a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Strandgrottor och raukar samt andra närstående geologiska fenomen i Sverige : en betydelsefull naturskyddsutredning / kort referat av Fr. E. Åhlander Åhlander, Fredrik Esajas, 1879- 206a Isaac Marcus 1921 Digital version available
Reisen durch Oeland und Gothland, welche auf Befehl der hochlöblichen Reichstande des Königreichs Schweden im Jahr 1741. angestellt worden : Aus dem Schwedischen übersetzt. / [von J.C.D. Schreber] Linné, Carl von, 1707-1778 207 Johann Jacob Curt 1764 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa, på ho̊ga o̊fwerhetens befallning fo̊rråttad år 1749. Med ro̊n och anmårkningar uti oeconomien naturalier, antiquiteter, seder, lefnadssått. Med tilho̊rige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778. 209 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Fauna och flora : populär tidskrift för biologi : Häft. 4 (1931) / utgiven av Einar Lönnberg Lönnberg, Einar, 1865- 210a Almqvist & Wiksell 1931 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa, på ho̊ga o̊fwerhetens befallning fo̊rråttad år 1749. Med ro̊n och anmårkningar uti oeconomien naturalier, antiquiteter, seder, lefnadssått. Med tilho̊rige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778. 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnaei, ... Skånska resa : på höga öfverhetens befallning, förrättad år 1749 ... / utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening ; [with an extract from the 1884 preface of Martin J. J. Weibull, and a miniature reproduction of the Roslin portrait of Linnaeus]. Linné, Carl von, 1707-1778 211a C. W. K. Gleerup 1874-1907 Digital version available
Boksamling. I., Carl v. Linnés Skånska resa / Carl von Linné ; utgifven af de ... Förening Linné, Carl von, 1707-1778 211 C.W.K. Gleerup 1874 Digital version available
Carl v. Linnés Skånska resa / [utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening] ; [with a new preface by Martin Weibull]. Linné, Carl von, 1707-1778 211* C. W. K. Gleerup 1884 Digital version available
Linnés Skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Sahlgren, Jöran, 1884- 212 P.A. Norstedt & söners 1920 Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa år 1749 / redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Herrn Carl Linnäi ... Versuche einer Natur- Kunst- und Oeconomie-Historie von einigen Schwedischen Provinzien, nach eigener Untersuchung zum Drucke befördert. [Übersetzt von Carl Ernst Klein]. Linné, Carl von, 1707-1778. 213 bey Gottfried Kiesewetter 1756 Digital version available
Psyke : tidskrift för psykologisk forskning. Årg. II / butgifven af Sydney Alrutz ... [et al.] Alrutz, Sydney Gustaf Louis Reinhold, 1868-1925 215 Albert Bonniers Förlag 1907 Digital version available
Idyllernas bok / av Anders Österling Österling, Anders, 1884- 215* Albert Bonnier 1917 Digital version available