Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Jacob Georg Agardh : Minneteckning föredragen på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1916.(Tryckta Skrifter) Eriksson, Jakob, 1848-1931 2990a 1916 Digital version available
Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem Birger, Selim Birger Gothard, 1879-1931. 2990 Centraltryckeriet 1916 Digital version available
Det stora Svitjod : essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser. Arne, Ture Algot Johansson, 1879- 2992 Hugo Geber 1917 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2993 1908, 1916, 1917. Digital version available
Carl von Linné. Hans personlighet och livsgärning / Med förord av ... Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa Hildegard Augusta, 1875- 2995 1918 Digital version available
Kilian Stobaeus [1690-1742] och hans lärjungar [Sven Lagerbring, Carl Linnaeus, Nils Retzius, & Nils Rosén von Rosenstein, &c]. Fürst, Carl M. 1854-1935 2998 1918 Digital version available
En unik Svensk målning på Linnées Hammarby / av August Hahr Hahr, August, b.1868 3001 1918 Digital version available
Upplysningstidens romantik : den mystiskt sentimentala strömningen i Svensk litteratur. Lamm, Martin, 1880- 3004b Hugo Geber 1918, 1920. Digital version available
Linné und Academia Naturae Curiosorum [Unveröffentlichte Briefe Linnés, 1736-1770, an Christoph Jacob Trew (1695-1769), Andreas Elias Büchner (1701-1769) und Ferdinand Jacob Baier (1707-1788)] ; [Literaturverzeichnis] / von Günther Schmid und Hans Freund Schmid, Günther. 3007a 1930 Digital version available
Den äteruppstandna Linnéträdgården i Upsala, &c. Svedelius, Nils Eberhard. 3022 1920 Digital version available
Ur Axel Reuterholms Dagbok [1732-42] / Några kulturbilder från frihetstiden utgivna av Henrik Schück. Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-63. 3026 1921 Digital version available
Linné som læge : foredrag i Norsk Medicinisk-Historisk Forening 21de oktober 1920 / af N. Wille. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 3031 1921 Digital version available
Linné und die schwedische Linnégesellschaft : Auszug aus einem in der Sitzung am 20. Januar 1922 gehaltenen Vortrage. Conwentz, Greta. 3035a 1922 Digital version available
Carl von Linné, &c. Förberg, Elof, 1851-1923. 3039 1922 Digital version available
Carl von Linnés religiösa ȧskȧdning. Akademisk Avhandling ... i Upsala ... den 12 Maj 1926, &c. Malmeström, Elis, 1895- 3043 1926 Digital version available
Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare : ett bidrag till syfilidologiens historia, föredrag ... d. 8. dec. 1922 / av Johan Almkvist. Almkvist, Julian Reinhold. 3045 1923 Digital version available
Två svenska japanfarare : Olof Eriksson Willman och Carl Peter Thunberg. Hjärne, Harald, 1848-1922 3049* Nordstedt 1923 Digital version available
Sverige i England : anteckningar samlade inom den svenska kolonien / under redaktion av Johan Mortensen. Mortensen, Johan. 3049a 1923 Digital version available
Älvkarleby : en hembygdsbeskrivning, &c. Sandén, Abraham Natanael. 3055a 1923 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid : bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné / under redaktion av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotth. 3058 Smålandsposten 1923-1925 Digital version available