Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Mȧnens Berättelser : Öfversättning fràn Engelskan / [By Thekla Knös.]. Moon 2717 1850 Digital version available
Karl von Linné. Eine biographische Skizze / von Karl Müller. Müller, Karl, 1825-1905. 2719 1854 Digital version available
Źyciorysy niektórych poetów i uczonych / pióra Kasimierza Brodzinskiego Brodziński, Kasimiérz. 2720 1856 Digital version available
Holland : (1859.) Några drag till en kulturbild. Eneroth, Olof 2727a P. A. Norstedt & Söner 1860 Digital version available
Om Svenska Florans bearbetning, &c. Scheutz, Nils Johan Wilhelm. 2727 1860 Digital version available
Ett år i Sverige / På Svensk af Gustaf Thomée. Marryat, Horace. 2729 1863 Digital version available
Stora Svenska Män : tecknade för folket af om Sweriges dotter / [Emilia C. Risberg]. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730 1863-1866 Digital version available
Stora Svenska män ... I. Karl von Linné / [By E.C. Risberg.] Andra upplagan. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730a 1894 Digital version available
Historiskt Bildergalleri. Starbäck, C. Georg 1828-1885. 2731 1863 Digital version available
In Memoriam Caroli a Linné : [15 photographic plates illustrating the home of Linnæus, portraits, &c. in portfolio / Compiled by Miss E. Schenson, with descriptions of the plates by E. M. Fries.]. Schenson, Emma. 2733 1864 Digital version available
Förgät-mig-ej : en samling fosterländska och populära bilder, naturskildringar ... / utgiven af Onkel Manne 2736a C. E. Gernandt 1867 Digital version available
Linnaeana : [a sketch of the Life of Linnaeus] Dohrn, C. A. 1806-1892. 2739 1869-1872 Digital version available
Spicilegia Linnaeana, &c. : [in continuation of Linnaeana, 1869-1872] Dohrn, C. A. 1806-1892. 2740 1880-1881 Digital version available
Några Runor : episoder ur Herman Bjurstens, Fredrika Bremers, Lars Hjortsbergs, Olof Kexels, Gustaf af Klints, Anna Maria Lenngrens, Carl Gustaf Leopolds, Bengt Lidners, Carl v. Linnés, Carl August Nicanders, Olof Swartz', Erik Sjöbergs, Jonas Magnus Stjernstolpes, Pehr Sällströms och Esaias Tegnérs hvardagslif, &c. Schwartz, Marie Sophie. 2741 1869 Digital version available
Carl Linné : [Biographical sketch.]. Smith, Sophus Birket. 2742 1869 Digital version available
Dikter Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2743 1869 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Hygiea : medicinsk och Farmaceutisk Månadsskrift. Bd. 34, no 7. Juli 1872. 2747 1872 Digital version available
Carolus Linnaeus : ein Lebensbild, mit Bildniss und Handschrift Gistel, Johannes, 1809-1873 2748 J.D. Sauerländer 1873 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné. (Tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom. Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvarden öfver Linné.) / Af J.E. Zetterstedt, &c. Zetterstedt, Johan Emanuel, 1828-1880. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available