Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Beretning om Studentermødet, 1875 / udgiven på den Norske Reisebestyrelses Foranstaltning af Alb. Brock og Nordahl Rolfsen. Brock, Albert. Rolfsen, Nordahl. 2753a H. Aschehoug & Co. 1875 Digital version available
Botanical names for English readers. Alcock, Randal Hibbert, 1833-1885. 2753b 1876 Digital version available
Lännetär : album utgifvet af Vestfinska Afdelningen. VI. 2756 1877 Digital version available
Tilläggsblad No. 1 till Tidskrift för Hemmet. 20. de Årg. 2772a 1878 Digital version available
Carl von Linné i Smålands nation : anteckningar Lindal, Per Johan, 1844-1890. 2772 J. Thimgren 1878 Digital version available
Carl v. Linnés Vistande i Lund och Bref till E. G. Lidbeck [Oct. 20, 1747--6 May, 1760] : Inbjudningsskrift till den Minnesfest öfver Carl von Linné . . . den 10 Januari 1878 / [Af Gustaf Ljunggren.]. Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 1878 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Tal vid hundraårs-festen öfver Linné (10 januari 1878), &c. Malm, August Wilhelm, 1821-1882. 2775 D.F. Bonnier 1878 Digital version available
Vid Naturvetenskapliga Studentsällskapets Fest till Carl von Linnés minne den 10 Januari 1878 = [Poem in nine verses by Tycho Tullberg, beginning Till fjerran stränder längesen hon nått.] 2775a 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademien sammankomst den 10 Januari 1878 / Af P. H. Malmsten d. v. Praeses. Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge / herausgegeben von R. Virchow und F. von Holtzendorff. Virchow, Rudolph Ludwig Carl, 1821-1902. 2779 1879 Digital version available
Om naturens lif : Inbjudningsskrift till den fest med hvilken kongl. universitet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitetets rektor [C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve, 1824-1917 2781 Ed. Berling 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Svedmark, Lennart Eugène 2782 1878 Digital version available
Till den Minnesfest öfver Carl von Linné som Wexjö Högre Elementarläroverk kommer att fira å Läroverkets Sollennitetsaal, Carlsdagen den 28 Januari 1878 / inbjuder vördsamt H.S. Cederschiöld Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900. 2787 Edv. Ljungström 1878 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés Lif, &c. (Anmärkningar och Historiska Upplysningar). [In verse / Illustrated by C. Larsson.]. Sätherberg, Herman. 2789 1879 Digital version available
Om Carl Linnaei afgångsbetyg från Wexjö Gymnasium /[af] J.E.E. Ährling Ährling, Ewald, 1837-1888 2797 1882 Digital version available
Anton Rolandsson Martin : Dagbok hållen vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen, på K. Vetenskaps-Akademiens omkostnad och med ett Grönländska Compagniet i Göteborg tillhörande skepp år 1758 förrättad af Anton Rolandsson Martin / Biografiska anteckningar af Simon Nordström. Martin, Anton Rolandsson, 1729-1785 2797b 1882 Digital version available
Linnæus, Nuttall and Gray : dedication of marble busts erected in the Missouri Botanical Garden ... June 1883 / by Henry Shaw. Shaw, Henry. 2798 1883 Digital version available
Om Karl von Linné : Linné d. Y., Linnean Society of London, Linnéska Institutet, Linnéska Samfundet och Linnéska Samlingurna : aftryck ur Nordisk Familjebok. Ährling, Ewald, 1837-1888 2801 Gernandt 1885 Digital version available
Ur dagens krönika : tidstaflor under medverkan af flere svenska och utländska författare / utgifna af Arvid Ahnfelt, årg.5, ny serie, heft 5-6, Maj-Juni 1885, årg.7, heft 1, Jan. 1887. Ahnfelt, Arvid. 2802a 1885, 1887. Digital version available