Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 2948 1908 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2957a 1908, 1916, 1917. Digital version available
Linnæus Suringar, Jan Valckenier 2959 1908 Digital version available
Die Linnéliteratur des Jubiläums jahres 1907, &c. Winkler, H. 2960 1908 Digital version available
Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, speziell zu Linné. Fischer, Eduard. 2961 Digital version available
Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, speziell zu Linné. Fischer, Eduard. 2962 Digital version available
Värend och Virdarna, &c. Palmgren, C. M. 2967a 1910 Digital version available
Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés Tid, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2967 1910 Digital version available
Två veterinärhistoriska Studier ; 1. Till Minnet af Carl von Linné på 200-årsdagen af hans födelse ; 2. Peter Hernqvist och Sven Adolf Norling. Tal vid aftäckandet af deras minnesvård å Brogården i Skara. Schoug, Ernst Hjalmar Teodor, 1838-1930. 2968 1910 Digital version available
Högtidstal vid Kungl. Vetenskapsakademiens minnesfest den 25 maj 1907. Linné. Mörner, Karl Axel Hampus, Count. 2971 1910 Digital version available
Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi / Redaktör: Th. Westrin. Westrin, Johan Theodor, 1850-1928. 2974a 1911 Digital version available
Linné und Darwin / von W.O. Focke. Focke, Wilhelm Olbers. 2974 1911 Digital version available
Naturalhistorien i Upsala under de fyra första decennierna af 1700-talet, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2977 1912 Digital version available
Linné i Bibelkommissionen : en episod ... Wijkmark, Óskar Henning Vilhelm, 1875- 2984a 1913 Digital version available
Dikter Sundelöf, Wilhelm. 2984 Eastern Printing Co. 1918 Digital version available
Grosse Biologen : bilder aus der Geschichte der Biologie ... für reife Schüler, .... May, Walther Victor, 1868- 2986a B. G. Teubner 1914 Digital version available
Fridlysta vildmarker : Skildringar och historier från Sverges nationalparker. Forsslund, Karl Erik, 1872-1941 2986c Wahlström & Widstrand 1915 Digital version available
Linné i Stockholm Forsstrand, Carl Wilhelm, 1854-1928 2987 Hugo Geber 1915 Digital version available
En allmän svensk naturstudie - och planteringsdag : På Blomster-konungens [Carl Linnaeus] födelsedag, .... (Rättelse.) Lindberg, E. J. 2988 1915 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2989a 1908, 1916, 1917. Digital version available