Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné och Goethe af C. A. M. Lindman Lindman Carl Axel Magnus 1856-1928 2965 Wahlström & Widstrand 1909 Digital version available
Carl von Linné en minnesteckning af C. A. M. Lindman Lindman Carl Axel Magnus 1856-1928 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
On the "Corallia baltica" of Linnæus by G. Lindström Lindström G 1409 1895 Digital version available
Om indianska krassens blickande af Elisabet Christina Linnæa Linnæa Elisabet Christina 1743-1782 563 1762 Digital version available
Om indianska krassens blickande af Elisabet Christina Linnæa Linnæa Elisabet Christina 1743-1782 3802 1762 Digital version available
Dissertatio Academica de Wexionia Urbe Smolandorum cujus partem priorem, summo Favente Numine et Consensu Amplissimi ordinis Philosophici in Alma Gothorum Carolina sub Præsidio Sven Bringpublico colloquio modeste exhibet Samuel Linnæus Linnæus Samuel 1718-1797 3811a typis Ludovici Decreaux 1743-1744 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen erfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan utgifwen af S. Linnæus, Past. i Stenbrohult Linnæus Samuel 1718-1797 3812 tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 400 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1147 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Underrättelse huru the skötas måge, som blifwit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel Linné Carl von 1707-1778 978a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1750 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1176 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Natural History Linnaeans Linné Carl von 1707-1778 4064 Björck & Börjesson 1982 Digital version available
Linnæa svenskt poetiskt album Linné Carl von 1707-1778 3759 C. H. Fahlstedts förlag 1875 Digital version available
Skrifter med anledning af Linnéfesten den 23 och 24 maj Linné Carl von 1707-1778 2933a Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 1118 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 351 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Närings och hushålds Tidningar, för Medborgare på Landet och i Staden Första delen [anwisningar til swenska almänheten] Linné Carl von 1707-1778 661 uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad 1772 Digital version available
Genera morborum, in auditorum usum edita a Car. v. Linné Linné Carl von 1707-1778 2066 apud Christ. Erh. Steinert 1763 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 utställning i Uppsala Universitetsbibliotekexhibition catalogue with summaries in english Linné Carl von 1707-1778 4586 1978 Digital version available
Analecta transalpina Linné Carl von 1707-1778 414 typis & impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available