Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Samlade skrifter / 12. delen, Carl von Linné, Johan Wellander. af Oscar Levertin. Levertin, Oscar. 4381 Bonnier 1925 Digital version available
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 1068 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Carl von Linné / Oscar Levertin ; inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar. 4378 Bokförlaget PAN/Norstedts 1968 Digital version available
Carl von Linné : Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar. 2861 Albert Bonniers Förlag 1906 Digital version available
Friderici Wilhelmi a Leyser Flora Halensis, exhibens Plantas circa Halam Salicam crescentes, secundum systema sexuale Linnaeanum distributas. Leysser, Friedrich Wilhelm von. 642a Sumtibus auctoris 1761 Digital version available
Commentatio philologica de simiarum quotquot veteribus innotuerunt formis earumque nominibus pro specimine methodi qua historia naturalis veterum ad systema naturae Linnaeanum exigenda atque adornanda / ab auctore M. Anton August. Henr. Lichtenstein. Lichtenstein, Anton August Heinrich 150 apud Benjamin. Gottlob. Hoffmann in Commissis. 1791 Digital version available
Naturvetenskapliga kåserier / av Bengt Lidforss. Lidforss, Bengt 2953 1908 Digital version available
Flora Scotica or a systematic arrangement in the Linnæan method of the native plants of Scotland and the Hebrides / by John Lightfoot. Lightfoot, John 678b printed for B. White 1777 Digital version available
Svenska ört-slagen eller Kort afhandling, om sättet at efter botaniske grunder urskilja svenska växterna, til classer, ordningar och slägter / af S. L. [i. e. Samuel Liljeblad]. Liljeblad, Samuel 746aa 1791 Digital version available
En allmän svensk naturstudie- och planteringsdag : på blomsterkonungens födelsedag / av E. J. Lindberg. Lindberg, E. J. 2988 Förf 1915 Digital version available
Bibliotheca Linnæana : works by or relating to Carolus Linnæus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels : from the library of Emil Lindell. Lindell, Emil. Linné, Carl von 4472 Smålandspostens Bogtr. 1932-1933 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 987 Edv. Berling 1907 Digital version available
Carl von Linné als botanischer Forscher und Schriftsteller / von C. A. M. Lindman. Lindman, C. A. M. 2925 Gustav Fischer 1908-[1909] Digital version available
Linné och Goethe / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2965 Wahlström & Widstrand 1909 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Om indianska krassens blickande / af Elisabet Christina Linnæa. Linnæa, Elisabet Christina 563 1762 Digital version available
Dissertatio Academica de Wexionia Urbe Smolandorum : cujus partem priorem, summo Favente Numine et Consensu Amplissimi ordinis Philosophici in Alma Gothorum Carolina / sub Præsidio Sven Bring ; publico colloquio modeste exhibet Samuel Linnæus. Linnæus, Samuel 3811a typis Ludovici Decreaux 1743-1744 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen erfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan / utgifwen af S. Linnæus, Past. i Stenbrohult. Linnæus, Samuel 3812 tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Dissertatio academica de stilo Lucii Annæi Senecæ / quam consentiente amplissimo philosophor. ordine præside ... Joh. Lundblad ... eruditorum censuræ in Academia Carolina, die XXI m. dec. MDCCXCVIII. ... ; modeste permittit auctor Carolus Linnæus Smolandus. Linné, Carl Samuel 3801a literis Berlingianis 1798 Digital version available