Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Tre tal / Carl von Linné ; utg. av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von 4198 Almqvist & Wiksell/Gebers 1954 Digital version available
Herr archiaterns och riddarens d. Carl von Linnés Indelning i Ørt-Riket efter Systema Naturæ / Carl von Linné ; på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... och nu andra gången uplagd, ændrad och tilökt efter 13:de uplagan af Systemet [1767-70]. Linné, Carl von 56 Trykt på Joh. Laur. Horrns bekostnad 1777 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4303 Forum 1980 Digital version available
Linnés skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Linné, Carl von 212 P. A. Norstedt & Söner 1920 Digital version available
Specimen academicum sistens miracula insectorum, quod / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit Gabriel Emanuel Avelin. Linné, Carl von 1722 excudit Laur. Magn. Höjer 1752 Digital version available
Caroli a Linné Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas / Caroli Linnæi. Linné, Carl von 512 impensis G. C. Nauk 1797-1830 Digital version available
C. Linnæi anmärkning öfver Jackashapuck. Linné, Carl von 393 1743 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1089 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / redaktör: Arvid Hj. Uggla ; Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet. Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
Instructio peregrinatoris / qvam, consent. nobiliss. Facultat. Medica in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... ; publicæ censuræ submittit Ericus And. Nordblad, Gevalia-Gestricius ... d. IX Maji, ann. MDCCLIX ... Linné, Carl von 2022 s. n. 1759 Digital version available
Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens / quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. præside, D:no Doct. Carolo à Linné, ... ; publicæ eruditorum disquisitioni modeste subjicit ... Andreas Dahl, Westrogothus ... d. XVIII Dec. MDCCLXXV ... Linné, Carl von 2455 typis Edmannianis 1775 Digital version available
Lyckte-makten från China, ingifven af geheimerådet herr Raben / Beskrefven af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1156 1746 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1017 1759 Digital version available
Des Ritters Carl von Linné Pflanzensystem nach seinen Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten mit den Erkennungs und Unterscheidungszeichen. Linné, Carl von 589a in der Johann Paul Krausischen Buchhandlung 1786 Digital version available
Caroli Linnæi naturæ curiosorum Dioscoridis secundi Systema naturæ in quo naturæ regna tria, secundum classes, ordines, genera, species, systematice proponuntur : recusum et Societatis, quæ impensas contulit, usui accommodatum / curante Mich. Gottl. Agnethlero. Linné, Carl von 50 1747 Digital version available
Animalia composita / præside ... Carolo Linnæo ... submittit ... Albertus Bäck. Linné, Carl von 2036 1759 Digital version available
Dissertatio De materia medica in regno lapideo / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... ; pro gradu doctoris publico eruditorum examini modeste subjicit ... Johannes Lindhult, Nericius ... d. XVIII Maji, MDCCLII ... Linné, Carl von 1663 excudit L. M. Höjer, r. a. typ. 1752 Digital version available
Dissertatio diætetica, de diaeta per scalam aetatis humanae observanda / quam, suffragio experient. senat. med. in Reg. acad. Ups. praeside ... Carolo von Linné ... ; publico examini offert. Daniel Johan. Öhrqvist, Örebrogia Nericus ... die [ ] anni MDCCLXIV. Linné, Carl von 2273 s. n. 1764 Digital version available
Caroli Linnæi ... Amoenitates academicæ, seu dissertationes variæ, physicæ, medicæ, botanicæ : antehac seorsim editæ, nunc collectæ et auctæ, cum tabulis ænæis. Volumen secundum. Linné, Carl von 1287 impensis direct. Laurentii Salvii 1762 Digital version available
Dissertatio botanica de Peloria / præside ... Carolo Linnæo ... subjicit Daniel Rudberg. Linné, Carl von 1395 1744 Digital version available