Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748 til Stockholms horizont uträknad af Olav. Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 946 tryckt hos Pet. Devall, V. consist. och gymn. boktr. 1747 Digital version available
Almanach för året, efter wår frälsares Christi födelse, 1750 til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 2 tids-min. öster om Upsala observatorium [uträknad af Olav. Petr. Hiorter] utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie Hiorter Olof 1696-1750 431 tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing 1749 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743 til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatoriumtillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 368 tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1742 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1742. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 35 3/8 grad. öster om första meridianen; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi hus-curer för frossan, efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Hiorter Olof 1696-1750 933 tryckt hos kongl. bokt. i stor-förstend. Finland sal. Hen. Christopher Merckells enkia 1741 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1744 til Stockholms-horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr om æquatoren eller linien, och 1 2/5 tids min. öster om Upsala-observatoriumtillika med med. professor. herr : d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter efter förra hypotheses inrättad af Olav Petr. Hiorter Hiorter Olof 1696-1750 368a tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkiaL 1743 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar af Otto E.A. Hjelt Hjelt Otto E. A. 994 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar af Otto E.A. Hjelt Hjelt Otto E. A. 2757 1877 Digital version available
Jani van der Hoeven Oratio de aucta et emendata Zoologia post Linnaei tempora habita die VIII mensis Februarii anni MDCCCXLIII, quum magistratum academicum deponeret Hoeven Jan van der 1241h apud S. & J. Luchtmans 1843 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom Första delen författad af Carl Fredr. Hoffberg ... Hoffberg Carl Fredrik 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom förra Delenom Wäxternes Delar och Almänna Egenskapersednare Delende i Swerige wildt wäxande, i Trädgårdar, Plantager och på Åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste Utländske Wäxter ... författad af Carl Fredrik Hoffberg Hoffberg Carl Fredrik 650d Tryckt hos Johan Christ. Holmberg 1792 Digital version available
Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnæi quae lichenes dicuntur Volumen primum-tertium auctore Georg. Franc. Hoffmann Hoffmann Georg Franz 1761-1826 735a apud Siegried Lebrecht Crusium 1790-1801 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm Åke 4627 LundequistOtto Harrassowitz 1957 Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker based on materials collected and arranged by Lady Hooker ... by Leonard Huxley Hooker Joseph Dalton 1817-1911 3004a John Murray 1918 Digital version available
De modo plantas juxta systema Linneanum determinandi id est earum nomina in eodem inveniendi auctore Josepho Hoser Hoser Joseph Karl Eduard 1770 - 1848 834 typis Sommerianis 1828 Digital version available
Natuurlyke historie, of, Uitvoerige beschryving der dieren, planten, en mineraalen volgens het samenstel van den Heer Linnæus ; met naauwkeurige afbeeldingen [Martin Houttuyn] Houttuyn Martinus 73 By F. Houttuyn ... 1761-1785 Digital version available
Gulielmi Hudsoni ... Flora Anglica, exhibens plantas per Regnum Angliæ sponte crescentes, distributas secundum systema sexuale cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, solo locorum, tempore florendi, officinalibus pharmacopæorum Hudson William 1730-1793 643b impensis Auctorisprostant venales apud J. Nourse ... et C. Moran 1762 Digital version available
The ¤British flora Part 1[-2] or a Linnean arrangement of British plantswith their generic and specific characters, select synonyms, English names, places of growth, duration, times of flowering, and references to figures by John Hull ... Hull John 1761-1843 772* printed at 9, Spring-Gerdens, by R. and W. Dean (successors to Mr. G. Nicholson) and sold by R. Bickerstaff ... London, W. Mudie, Edinburgh, and I. and W. Clarke, Manchester 1799 Digital version available
Bibliographia Linnaeana Partie 1, livraison 1 materiaux pour servir à une bibliographie Linnéenne recueillis par J.M. Hulth [udg. af] Kungl. Vetenskaps Societeten i Upsala Hulth Johan Markus 1865-1928 3680 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter Första häftet Hulth Johan Markus 1865-1928 Linné... 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available
Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript av J.M. Hulth Hulth Johan Markus 1865-1928 3a s.n 1921 Digital version available