Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Planta aphyteia / quam dissertatione botanica illustratam ... præside Carolo à Linné ... ; publicæ disquisitioni offert auctor Ericus Acharius Gevalia Gestricius ... d. XXII. Jun. MDCCLXXVI ... Linné, Carl von 2457 typis Edmannianis 1776 Digital version available
Kinne-Kulle / aftagen i profil och beskrifven af Johan Svenson Lidholm ; ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1014 1747 Digital version available
Caroli Linnæi ... Amoenitates academicæ; seu dissertationes variæ, physicæ, medicæ, botanicæ : antehac seorsim editæ, nunc collectæ & auctæ, cum tabulis æneis. Volumen quartum. Linné, Carl von 1297 apud Wetstenium 1760 Digital version available
Caroli Linnæi ... Animalium specierum in classes, ordines, genera, species methodica dispositio, ... accommodata ad Systema Naturæ ... secundum decinam Holmensem editionem. Linné, Carl von 70 Apud Theodorum Haak 1759 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt ... Linné, Carl von 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Anmärkningar om öl / af Carl von Linné. Linné, Carl von 965 1763 Digital version available
Flora Anglica / quam sub praesidio Caroli Linnæi publicae ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg. Linné, Carl von 1809b Rediviva 1977 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 187a P. A. Norstedt 1929 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1190 1759 Digital version available
Dissertatio botanica, illustrans nova graminum genera / quam ... praeside ... Carolo á Linné ... Publico examini subjicit ... Daniel Ericus Næzén ... In audit. Gustav. majori die XXI Decembr. MDCCLXXIX. Linné, Carl von 3827 apud Johan Edman 1779 Digital version available
Gemmæ arborum / quas, ex cons. experientiss. et nobiliss. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ; speciminis academici loco naturæ curiosis examinandas sistit alumnus regius, Petrus Löfling, Medelpadus. In audit. Carol. Major. ad diem 18. Novemb. anni 1749. Linné, Carl von 1556 s. n. 1749 Digital version available
Consectaria electrico-medica, venia amplissimæ facultatis medicæ Upsal. / sub præsidio ... Caroli Linnæi, ... ; pro gradu doctoris medici obtinendo publico examini subjicit alumnus regius Petrus Zetzell, Sudercopia O-Gothus ... d. XII. Oct. anni MDCCLIV ... Linné, Carl von 1819 exc., L. M. Höjer, Reg. acad. typ. 1754 Digital version available
Continuatio selectarum ex amoenitatibus academicis Caroli Linnaei : dissertationum ad universam naturalem historiam pertinentium / quas edidit, et additamentis auxit L. B. [i.e. G. L. Biwald, S.Y.] et S.I. Linné, Carl von 1326 sumtibvs Iosephi Mavritii Lechner 1766 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1388 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Specimen inaugurale de scorbuto / sub moderamine ... Carolo à Linné ... submitit ... Ernestus D. Salomon. Linné, Carl von 2446 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus 1730 : manuscriptum auctoris quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur arte photolithographica expressum. Linné, Carl von 238 Generalstabens Litografiska anstalt 1907 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gotländska Resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 : med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. med åtskillige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4344 Wahlström & Widstrand 1962 Digital version available
Oeconomia naturæ, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... / Under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... år 1749 d. 4 Martii ; Och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ... Linné, Carl von 1522 Säljes i Kiesevetters Boklådor 1750 Digital version available
Doctor Linnæi Tanckar om Grunden til Oeconomien genom Naturkunnogheten och Physiquen. Linné, Carl von 1044 1743 Digital version available