Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya Akademiska Trgrden dess orangerie och samlings-salar ... hällit i Upsala uti den nya Botaniska Lärosålen a 25 Maji 1807, då tillika firades framledne archiaterns ... C. v. Linnés hundra-åriga födelse-dag.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
(8o)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
018061359
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25. Maji 1807, då tillika firades framledne Archiaterns och Riddarens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
tryckt hos Joh. Fr. Edman
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828.
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20230807014356.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25. Maji 1807, då tillika firades framledne archiaterns och riddarens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
tryckt hos Joh. Fr. Edman
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20230531215543.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings acten af den nya akademiska trågården dess orangerie och samlings-salar : med Kongl. Maj.ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lårosalen d. 25 Maji 1807, då tillika firades framledne archiaterns och ridderens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646.

Edition details

Publisher:
Tryckt hos Joh. Fr. Edman ...
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 p. ; 20 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Uppsala universitet.
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Johan. Edman.
Additional title(s):
OPAC identifier:
ocm20285861
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 Maji 1807, då tillika firades framledne Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag af Carl Peter Thunberg.
Varying title form:
C.P.Thunberg. Upsala Universitet Linné-festen.
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
Tryckt hos Joh. Fr. Edman
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 p. ; 23 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Botaniska trädgården (Uppsala universitet)
Upsala.
Kongliga Universitetet
Additional title(s):
OPAC identifier:
9929011402081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Björck & Börjesson 29.6.1925. No. 630/200. Skr. 4.
NHM GENERAL - Bound 25.vi.1926. 5/6. Pages have not been trimmed.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med kongl. maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 maji 1807, då tillika firades framledne ... Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag, af Carl Peter Thunberg ... Upsala, 1807. Tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
(Edman
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Sambunden med: Malmström, Tal Carl XlV Johans Tjugufemåriga regering 1843
Contents notes:
Provenance:
Carl G. Dahl (namnteckning titelblad) Ex. A: Stämpel: K. Vetenskaps Akademiens Bibliotek Ex. B: Håkan Sjögren (dedikation från förf.)
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
NoF Botanik
Additional author(s):
Schönherr, Carl Johan,
1772-1848
Thunberg, Carl Peter,
1743-1828
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Additional title(s):
OPAC identifier:
2402674
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
H Ex. C: Inbunden tillsammans med: Hedin: Minne af von Linné fader och son, sist i volymen
H Ex. D: K.V.A. i blåkrita
Vasb Ex. A: Inklistrad etikett på titelsidan: E 97
H Ex. A: Omslag av senare blåpapper
H Ex. B: Pappband överdragen med marmorerat pärmpapper, lös slät rygg med röd titeletikett och rödsprängda snitt
H Ex. D: Oinbunden
Uka Ex. 1. Pappersband, marmorerat överdragspapper, guldtext på ryggen, Ex.2. Brunt halvskinnband, guldtryck på ryggen, marmorerat överdragspapper, rödstänkta snitt
Vasb Ex. A: Senare kartonnage (1900-tal), marmorerat överdragspapper, gultryck på ryggen. Ex. B

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med kongl. maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 maji 1807, då tillika firades framledne ... Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag, af Carl Peter Thunberg ... Upsala, 1807. Tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
(Edman
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
22550304
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Thunberg, Carl Peter, 1743-1828
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med kongl. maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 maji 1807, då tillika firades framledne ... Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag, af Carl Peter Thunberg ... Upsala, 1807. Tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2646

Edition details

Publisher:
(Edman
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1807
Edition:
Physical description:
72 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
991017364889707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Ex. 1. Pappersband, marmorerat överdragspapper, guldtext på ryggen, Ex.2. Brunt halvskinnband, guldtryck på ryggen, marmorerat överdragspapper, rödstänkta snitt