Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne / Joh. Bernh. Vergin. Virgin, Johan Bernhard 1982a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach / med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof, ; och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756. Linné, Carl von 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Archiaterns och riddarens ... Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning / efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. Linné, Carl von 548 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Linnéska samfundets handlingar för år 1832 / [G. J. Billberg]. Linné, Carl von Billberg, Gustaf Johan 3751 tryckta hos H. G. Nordström 1833 Digital version available
Någre rön och försök angående honungs dagg : Samt tanckar och anmärckningar deröfver / af E. A. A. Linné, Carl von 1149 tryckte ... hos Lorentz Ludwig Grefing ... 1743 Digital version available
Minnen af lediga stunder / J. W. Beckman. Beckman, Johan Wilhelm 2662 tryckte hos Samuel Rumstedt 1824 Digital version available
Siberiskt bokhvete, förestäldt af Carl Linnæus. Linné, Carl von 397 tryckte i Stockholm hos Lorentz Ludewig Grefing 1744 Digital version available
Herr archiaterns och riddarens d. Caroli Linnæi Indelning i Ørt-Riket efter Systema Naturæ / på Swenska öfwersatt af Johan J. Haartman. Linné, Carl von 53 trykt hos Lars Salvius 1753 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum eller Resa til Heliga landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på hennes kongl. maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik 3577 trykt på Lars Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Caroli Linnæi Opera hactenus inedita : flora Dalekarlica : ad verba Linnæi, propria manu scripta, accuratissime expressum curavit et commentationibus adjectis / edidit Ewaldus Ährling. Linné, Carl von 249 typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Caroli Linnæi ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliæ, in auditorio carolino majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinæ professionem regiam & ordinariam susciperet. Linné, Carl von 1354 typis Academ. Reg. Upsaliensis 1741 Digital version available
Botanosophiæ verioris brevis Sciagraphia ... Epicrisis in Clar. Linnæi nuperrime evulgatum Systema Plantarum sexuale, et huic superstructam Methodum Botanicam / auctore Io. Georgio Siegesbeck. Siegesbeck, Johann Georg 622 typis Academiae 1737 Digital version available
Caroli Linnaei ... Disquisitio de quaestione ab Academia imperiali scientiarum Petropol in annum MDCCLIX. pro praemio proposita : sexum plantarum argumentis et experimentis nouis, praeter adhuc iam cognita, vel corroborare, vel impugnare, praemissa expositione historica et physica omnium plantae partium, quae aliquid ad foecundationem et perfectionem seminis et fructus conferre creduntur : ab eadem Academia die VI. Septembris MDCCLX. in conuentu publico praemio ornat. Linné, Carl von 2115 typis Academiae Scientiarum 1760 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis : [Regnum animale]. Linné, Carl von 126 typis Academicis 1793-1794 Digital version available
Theoria generationis et fructificationis plantarum Cryptogamicarum Linnæi mere propriis observationibus et experimentis superstructa : dissertatio quae praemio ab Academia Imperiali Petropolitana pro anno 1783, proposito ornata est / auctore Ioanne Hedwig. Hedwig, Johannnes 692 typis Academiæ Imper. Scientiarum 1784 Digital version available
Dissertatio botanico-historica de sexualitate plantarum ante Linnæum cognita ... / Christianus Carolus Kröyer. Krøyer, Christian Carl. 642 typis Andreæ Hartvici Godiche 1761 Digital version available
Observationes botanicæ circa Systema vegetabilium divi a Linne, Gottingæ 1784 editum, quibus accedit justæ in manes Linneanos pietatis specimen / auctore Andrea Dahl. Dahl, Andreas 590 typis Aulae Regiae Typographi N. Molleri & Filii 1787 Digital version available
Dissertatio de reformationibus Classium plantarum Caroli a Linné / Quam ... exhibent Joh. Gust. Eckerberg et Andreas Bjursten ... ; In Lyceo Carolino d XXI Dec. MDCCCIV. Eckerberg, Johan Gustaf 785 typis Berlingianis 1804 Digital version available
Dijudicatio emendationum Systematis Sexualis Linneani / quam, Jussa. Ampl. Ord. Philos. Lund. modeste exhibent Jacob Sönnerberg ... et Andreas Petrus Segersteen ... D. 21 Novemb. 1798. Sönnerberg, Jacob 767 typis C. F. Berling 1798 Digital version available
Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens / quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. præside, D:no Doct. Carolo à Linné, ... ; publicæ eruditorum disquisitioni modeste subjicit ... Andreas Dahl, Westrogothus ... d. XVIII Dec. MDCCLXXV ... Linné, Carl von 2455 typis Edmannianis 1775 Digital version available