Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (968 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés lärjungar i Östergotland : idé och handling. Wallenquist, Arend. 4088 Link�pings Stadsbibliotek 2007 Digital version available
Om Karl von Linné : Linné d.y., Linnean Society of London, Linnéska Institutet, Linnééska Samfundet och Linnéska Samlingarna / af Ewald Ährling. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2801 Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag 1885 Digital version available
Studier i den Linneanska nomenclaturen och synonymiken. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 37a A. Bohlin. 1872 Digital version available
Carl von Linnes svenska arbeten i urval och med noter utgifna af [Johan Erik] Ewald Ahrling. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2484 Albert Bonniers Forlag 1879 Digital version available
Nagra af de i Sverige befintliga Linneanska handskrifterna kritiskt skarskadade. Akademisk afhandling som med samtycke af Vidberomda Philosophiska Facultetens i Upsala ... [23] Jan 1878. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2a Fr. Berling 1878 Digital version available
Vita Caroli Linnaei. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 4544 Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademien 1888 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 2485 Kongl. Boktryckeriet, P.A. Norstedt & S�ner 1885 Digital version available
Fran Linne till DNA. ÅBERG, Leif. 3991 Naturhistoriska Riksmuseet 2007 Digital version available