Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (967 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The Linnaeus apostles : global science & adventure. Vol. 6 : Europe, Southern Africa, East-, Southern- & Southeast Asia : Carl Peter Thunberg. THUNBERG, Carl Peter, 1743-1828. 4014 IK Foundation & Company 2007 Digital version available
Linnaeus in Italy : the spread of a revolution in science. TOSI, Alessandro. BERETTA, Marco. 3999 Watson Pub. International LLC 2007 Digital version available
Ädle och höglärde H. Archiater: om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné. TOTTIE, Thomas. 3993 Stiftelsen Leufsta 2007 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnées födelse : å Universitetets vägnar / af Tycho Tullberg. TULLBERG, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Register till Linnéportätt ... af Tycho Tullberg 1907. Med supplement1967. Förteckning sammanstäld av Ingegerd Tullberg Beskow. (Acta universitatis Upsaliensis, 14). TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4611 The authors 1968 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement B (1980), Nytillkomna Linnéporträtt sedan hösten 1978, nr.802-872 samt tillägg till tidigare nr. / Karin Beskow Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4678 Uppsala Universitet? 1980 Digital version available
Register till Linnéporträtt. Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse. Å universitetets vägner af Tycho Tullberg 1907 : Med Supplement 1967. Förteckning sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskow (Acta universitatis Upsaliensis. 14.) / Utarbetet av Ingegerd Tullberg Beskow, Karin Beskow Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4609 Svenska Linn�-S�llskapet 1969 Digital version available
Linnéporträtt. Supplement A (1978). Förteckning över nyfunna Linnéporträtt (sedan 1967), nr.712-801 samt tillägg till tidigare nr. / [By] Margaret Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4677 s.n 1978 Digital version available
Linné om öl och ölbrygd. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4621 s.n 1960 Digital version available
Linné och dietetiken : minnesteckning / av Arvid Hj. Uggla. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4688 Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Linnaeus at Uppsala : his garden and his home / Arvid Hj. Uggla. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4573 Svenska Linnesallskapet 1963 Digital version available
Linnaeus / Arvid Hj. Uggla. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4402 Swedish Institute 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnaei : Carl von Linnés självbiografier. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. MALMESTRÖM, Elis, 1895-1977. 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linnaeus' beschouwing der natuur en van het doel der Mensch / door J. Valckenier Suringar. VALCKENIER SURINGAR, Jan, 1864-1932. 4546 H. Veenman & Zonen 1927 Digital version available
Linnaeus / door J. Valckenier Suringar. VALCKENIER SURINGAR, Jan, 1864-1932. 2959 Martinus Nijhoff 1908 Digital version available
Domenici Vandellii Epistola de Holothurio, et Testudine coriacea ad celeberrimum Carolum Linnaeum equitem naturae curiosorum dioscoridem II. VANDELLI, Domenico, 1732-1815. 4845 Ex Typographia Conzatti 1761 Digital version available
Viridarium Grisley Lusitanicum Linnaeanis nominibus illustratum Jussu Academiae in Lucem Editum. VANDELLI, Domenico, 1732-1815. 731a Regalis Academiae Scientiarum 1789 Digital version available
Dominici Vandelli ... Fasciculus plantarum cum novis generibus et speciebus. VANDELLI, Domenico. 3888 ex Typographia Regia 1771 Digital version available
Taxonomic index to Andersson and Lönnberg papers on present location of Linnaean reptile and amphibian types / index prepared by Paulo E. Vanzolini. VANZOLINI, P. E. (Paulo Emilio), 1924-2013. 4861 Division of Amphibians and Reptiles, U.S. National Museum of Natural History 1969 Digital version available
Aap, vis, boek : Linnaeus in de Artis Bibliotheek / [redactie: Piet Verkruijsse en Chunglin Kwa ; tekst: Midas Dekkers ... [et al.]]. VERKRUIJSSE, P. J. 4075 Waanders 2007 Digital version available