Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnéstatyn : Efter F. Kjellbergs eskiss / [Af] L.D. [i.e. Lorens Henrik Segelcke Dietrichson]. Dietrichson, Lorens Henrik Segelcke. 3167 1880 Digital version available
Hortus Elthamensis, seu plantarum rariorum quas in horto suo Elthami in Cantio coluit ... J. Sherard ... delineationes et descriptiones ... / auctore Johanne Jacobo Dillenio. Dillenius, Johann Jakob, 1684-1747. 661b apud Cornelium Haak 1774 Digital version available
När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 1685-1748 : (Bibliography.) Djurberg, Fredrik Vilhelm, 1865- 1007a P.A. Nordstedt & Söner 1927 Digital version available
Linnaeana : [a sketch of the Life of Linnaeus] Dohrn, C. A. 1806-1892. 2739 1869-1872 Digital version available
Spicilegia Linnaeana, &c. : [in continuation of Linnaeana, 1869-1872] Dohrn, C. A. 1806-1892. 2740 1880-1881 Digital version available
The natural history of British Shells, including figures and descriptions of all the species hitherto discovered in Great Britain, systematically arranged in the Linnean manner, with scientific and general observations on each. Donovan, E. 1768-1837 1233* Printed for the author and for F. and C. Rivington 1799-1804 Digital version available
The natural history of British birds : or, a selection of the most rare, beautiful, and interesting birds which inhabit this country : the descriptions from the Systema Naturæ of Linnæus; with general observations, either original or collected from the latest and most esteemed English ornithologists; and embellished with figures, drawn, engraved, and coloured from the original specimens / by E. Donovan Donovan, E. 1768-1837 131 Printed for the author; and for F. and C. Rivington 1794 [-1819]. Digital version available
Kas yra tas Linejaus "Juvenis ursinus Lithuanus"? Atsišaukimas i visus antropologus ir ypač i visus Linejaus tyrinetojus bei gerbejus / "Kosmo" Redakcija. Kas yra tas Linejaus "Juvenis ursinus Lithuanus"? (Atsiliepimai i "Kosmo" atsišaukima š.m. 3-me N-ry 152 pusl.) Dovydaitis, Pr. 182b Kosmos 1928 Digital version available
Från Linnés och Lovisa Ulrikas tid : Kort vägledning för besök i Kulturhistorisk Utslällning anordnad av Kungl. Livrustkamraren, Nationalmuzeum Nordiska : Museet och Statens Historizks Museum med bidrag från flera andra samlingar i Nordiska Museet, Stockholm. April-Juni 1930 / [e Av Dr. Ernst Klein.]. Dr. Klein, Ernst 3116 Iduns Tryckeri 1930 Digital version available
Medicinalväxterna i Agerums trädgård / av Gustaf Drake Drake, Gustaf 341 Svenska Tryckeriaktiebolaget 1921 Digital version available
Apotekare Ferbers museum / av Gustaf Drake Drake, Gustaf 342 Svenska Tryckeriaktiebolaget 1922 Digital version available
Linnés disputation-Censura Medicamentorum simplicium Vegetabilium [1753] ... Drake, Gustaf. 1554 1921 Digital version available
Medicinalierna ur Stenriket i Linnés Materia Medica [1749]., &c. Drake, Gustaf. 978 1922 Digital version available
Carl von Linnés förhållande till farmacien och hans förbindelser med apotekarekåren ... Drake, Gustaf. 1002 1920 Digital version available
Linné och Pharmocopoea Svecica. Drake, Gustaf. 1005 1921 Digital version available
Hypothesis nova de Febrium intermittentium causa. Linnés Doktorsavhandling [1735] i Svensk översättning / Med inledning och kommentar av G. Drake. Drake, Gustaf. 1336a Almqvist & Wiksells 1933 Digital version available
Linnés Disputationer / En översikt utgiven med anslag från Längmanska Kulturfonden /av G. Drake, &c. Drake, Gustaf. 1331a 1939 Digital version available
Latin names of common plants : their pronunciation & history. Drewitt, F. Dawtrey 1848-1942 3078a H.F. & G. Witherby 1927 Digital version available
Carolus Linnaeus : rede, ter gelegenheid van de herdenking van de dag, op welke Linnaeus voor 250 jaar geboren werd / door F.W. Drijver. Drijver, F. W. 3120bbp Flevo 1957 Digital version available
First steps to botany, intended as popular illustrations of the science, leading to its study as a branch of general education / by James L Drummond. Drummond, James Lawson. 828a Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown & Green 1823 Digital version available