Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Mineralogische Belustigungen, zum Behuf der Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs / [Joh. Christoph Adelung, Herausgegeber]. Adelung, Johann Christoph Kähler, Martin Linné, Carl von 1482 bey Joh. Friedrich Heineck und Faber, Buchhändler in Copenhagen 1768-1771 Digital version available
Då kongl. archiatern, samt medic. och botan. professoren wid Kongl. Academien i Upsala, den högädle och widtberömde herren, hr. doct. Carl Linnæus, gorde de ädle och högtförfarne herrar och medicinæ licentiater, Barthold Rudolph Hast, förordnad medicus öfwer st. furstend. Finland, samt Johannes Bergstral, til medicinæ doctorer, framgafs följande. Hasselquist, Fredrik 1485 s. n. 1747 Digital version available
Surinamensia Grilliana ... / Præside ... D:n Doct. Carolo Linnæo ... ; curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius ... D. XVIII. Junii. Anni MDCCXLIIX. Linné, Carl von 1486 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Surinamensia grilliana / præside D. D. Car. Linnæo proposita a Petro Sundio ... ; Upsaliae 1748, Junii 18. Linné, Carl von 1489 1787 Digital version available
Flora oeconomica / quam, ex consensu ampliss. Facult. Medicæ ... præside ... Carolo Linnæo ... ; speciminis academici loco, placidæ disquisitioni modeste submittit ... Elias Aspelin, Smolandus. In audit. Carol. Maj. die XXV. Junii anni MDCCXLIIX. Horis, ante meridiem, consvetis. Linné, Carl von 1490 s. n. 1748 Digital version available
Flora oeconomica, eller Hushålls-Nyttan af de i Swerige, wildt wäxande Örter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. Archiaterns, Med. och Bot. Professorens ... Herr Doct. Carl Linnæi / inseende uti et Academiskt Prof, år 1748, på Latin och nu på Modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Aspelin, Elias 1497 tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
Specimen academicum de curiositate naturali / quod ... sub præsidio ... D:ni Doct. Caroli Linnæi ... ; publicæ curiosorum censuræ modeste submittit Olaus Soderberg ... ad D. [30] Junii MDCCXLVIII. Linné, Carl von 1500 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Curiositas naturalis / sub præsidio D. D. Car. Linnæi proposita ab Olao Soederberg ... ; Upsaliæ 1748, Junii 31. Linné, Carl von 1503 1787 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1506 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Specimen academicum de Taenia / quod ... praeside ... Carolo Linnæo ... ; publico examini submittit Godofredus Dubois ... d. IX. Decemb. anni MDCCXVIII. Linné, Carl von 1507 s. n. 1748 Digital version available
Specimen academicum de Oeconomia naturæ / quod, consensu ampliss. Facult. Med. in Reg. Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... ; publico examini modeste submittit Isacus J. Biberg, Medelpadus. In audit. Carol. Maj. ad diem IV. Mart. anni MDCCXLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von 1514 s. n. 1749 Digital version available
Oeconomia natvrae. Biberg, Isaac Isaacson 1520 sumtibus Iosephi Mauritii Lechner ... typis haeredum Uvidmanstadii 1764 Digital version available
Oeconomia naturæ, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... / Under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... år 1749 d. 4 Martii ; Och nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ... Linné, Carl von 1522 Säljes i Kiesevetters Boklådor 1750 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné / utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Linné, Carl von 1523 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1905-1913 Digital version available
Lignum colubrinum leviter delineatum ... / Præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... ; publico examini submittit ... Johan. Andr. Darelius ... ad diem XI. Mart. Anni MDCCXLIX. Linné, Carl von 1531 1749 Digital version available
Disputatio medica inauguralis, de generatione calculi / quam, ex suffrag. ampliss. Facult. Med. in Reg. Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ; ... ad diem V. Aprilis anni MDCCXLIX. In audit. Carol. Major. ... pro gradu doctoris eruditis examinandam offert ... Joh. Otto Hagström, Jemtlandus. Linné, Carl von 1538 s. n. 1749 Digital version available
D.D. Radix senega / quam, consens amplissim Facult. Medic. in Regio ad salam lyceo, praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... ; publicae censurae submittit Jonas Kiernander, And. Fil. O-Gothus in audit Carol. Major. ad diem XIII April anni MDCCXLIX. Linné, Carl von 1545 typis Laurentii Salvii 1749 Digital version available
Radix senega / Ionae Kiernander O-Gothi. Kiernander, Jonas 1551 sumtibus Iosephi Mauritii Lechner ... typis haeredum Uvidmanstadii 1764 Digital version available
Gemmæ arborum / quas, ex cons. experientiss. et nobiliss. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ; speciminis academici loco naturæ curiosis examinandas sistit alumnus regius, Petrus Löfling, Medelpadus. In audit. Carol. Major. ad diem 18. Novemb. anni 1749. Linné, Carl von 1556 s. n. 1749 Digital version available
Dissertatio medica de haemorrhagiis uteri sub statu graviditatis / quam ... Sub Praesidio... Dn Doct. Caroli Linnæi ... ; pro gradu doctoris publicæ placidæque bonorum mod. subj. disquisit. Ericus Er. Elff, Helsingus ... ad diem VI. Decemb. Anni MDCCXLIX ... Linné, Carl von 1563 s. n. 1749 Digital version available