Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné / av Olof Carlbring, Anna Otterhed. Carlbring, Olof. Otterhed, Anna. Linné, Carl von 4600 Ringströms Boktryckeri 1978 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4352 Natur och Kultur 1978 Digital version available
Linnaeus in medal art / by Allan Ellenius ; preface, by Edvard Reuterswärd ; Landmarks in the life of Linnaeus, with quotations from the autobiography of the scientist ; Medals with Linnaean portraits, by Henrik Klackenberg. Ellenius, Allan. 4681 Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner 1978 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 : utställning i Uppsala Universitetsbibliotek : exhibition catalogue with summaries in english. Linné, Carl von 4586 1978 Digital version available
Gud skapade, Linné ordnade. Linné, Carl von 4199 Riksutställningar 1978 Digital version available
Utur stubbotan rot : essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död / utg. av Kungl. Vetenskapsakademien under red. av Ragnar Granit ; författare: Gunnar Broberg ... [et al.]. Granit, Ragnar Broberg, Gunnar Linné, Carl von 4201 Norstedt 1978 Digital version available
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 : med indledning og anmærkninger / Anne Fox Maule og Carlo Hansen. Fox Maule, Anne. 4411 1978 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 ... / red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4326 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl Linnæi ... ölandska och gotländska resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von 4342 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl von Linné / Wilfrid Blunt ; fackgranskning och förord Gunnar Broberg ; översättning Gull Brunius. Blunt, Wilfrid 4030 Trevi 1977 Digital version available
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit : Ausstellung zu 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen, 3.-10. Juni 1977 : Katalog mit der Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow / bearbeitet von Annemarie Klotz und Helmut Oehling. Linné, Carl von Klotz, Annemarie. Oehling, Helmut. 4615 Universitätsbibliothek 1977 Digital version available
Flora lapponica, exhibens plantas per Lapponiam crescentes. Linné, Carl von 4054 Bokförlaget Rediviva 1977 Digital version available
Flora Anglica / quam sub praesidio Caroli Linnæi publicae ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg. Linné, Carl von 1809b Rediviva 1977 Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1977 : a catalogue published to celebrate the 500 year anniversary of the Uppsala University. Everhed Du Rietz, R. Linné, Carl von 4642 Thulins Antikvariat 1977 Digital version available
Blomster-almanack / Carl von Linné ; illustrerad av Kaj Beckman ; redigerad av Gunhild Adelswärd. Linné, Carl von 4057 C. Topelius 1977 Digital version available
Brevveksling, 1761-1772 / Johan Ernst Gunnerus og Carl von Linné ; utg. av Leiv Amundsen ; med bistand av Rolf Nordhagen og Erling Sivertsen. Amundsen, Leiv. Gunnerus, Johan Ernst. Linné, Carl von 4641 Universitetsforlaget 1976 Digital version available
Indelning i ört-riket efter Systema naturae / Carl von Linné ; på svenska öfversatt af Johan J. Haartman, och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13. uppl. af Systemet. Linné, Carl von 4454 Rediviva 1976 Digital version available
Homo sapiens L. : studier i Carl von Linné's naturuppfattning och människolära / Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar 3891 Almqvist & Wiksell i distr. 1975 Digital version available
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available