Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli v. Linné ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Linné, Carl von 315 typis Joan. Thomæ nob. de Trattnern 1767 Digital version available
Caroli C. a Linné ... Plantarum rariorum Horti Upsaliensis fasciculus primus sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum / Caroli C. a Linné. Linné, Carl von 3822 impensis Siegfried Lebrecht Crusii 1767 Digital version available
Dissertatio academica, mundum invisibilem, breviter delineatura / quam, cons. nob. et experent. Fac. Med. in illustri ad Salam lyceo, moderante ... Carolo von Linné ... ; curiosorum submittit censuræ Johannes Carolus Roos, Holmensis ... die VI[I]. Martii, anni MDCCLXVII ... Linné, Carl von 2348 s. n. 1767 Digital version available
Dissertatio medica de menthæ usu / qvam, cons. nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. acad. Vps. moderante ... Carolo von Linné, ... ; publicæ submittit censuræ, Carolus Gustav. Laurin, Holmensis, ... die XXX Junii. MDCCLXVII ... Linné, Carl von 2362 apud Joh Edman, Reg. acad. typograph 1767 Digital version available
Dissertatio medica sistens metamorphosin humanam / quam, consent. nob. et experient. Fac. Med. præside ... Carolo von Linné ... ; ad publicam censuram modeste defert Johannes Adolphus Wadström, Holmensis ... die XVI. Decembr. anni MDCCLXVII ... Linné, Carl von 2372 litteris Joh. Edman, Reg. acad. typogr. 1767 Digital version available
Dissertationem medicam, De varietate ciborum / cons. nobiliss. et experient. Fac. Med. in Regia Academ. Ups. moderante viro nobilissimo atque generosissimo Carolo à Linné, ... ; publicæ censuræ submittit, Adolph. Fried. Wedenberg Holmensis, ... die XIX. Decemb. MDCCLXVII ... Linné, Carl von 2376 litteris Johan. Edman, reg. acad. typogr. 1767 Digital version available
Maandelykse Tuin-Oeffeningen, aantoonende, wat werk noodzaaklyk te doen is in jeder Maand van het Jaar ... : als mede eene korte Inleiding tot de Kennis der Kruidkunde / Philip Miller ; in het Nederduits vertaald ... door Job Baster. Miller, Philip. 465 by Jan Bosch 1767 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species : cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Linné, Carl von 311b typis Joannis Thomae nob. de Trattnern 1767-1770 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species : cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Linné, Carl von 116 typis Joannis Thomae nob. de Trattnern 1767-1770 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species : cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Linné, Carl von 309 typis Joannis Thomae nob. de Trattnern 1767-1770 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen, Om Wäxt-Riket. Efter Herr von Linnès Botaniska Grunder. författad af Carl Fredr. Hoffberg ... Hoffberg, Carl Fredrik. 650b tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturæ per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Linné, Carl von 62 impensis direct. Laurentii Salvii 1768 Digital version available
Dissertatio de coloniis plantarum / quam, cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups. præside ... Carolo à Linné ... publico examini tradit ... ; Joannes Flygare, Dalekarlus ... die 15 Junii 1768 ... Linné, Carl von 2385 apud Johann. Edman, Reg. acad. typogr. 1768 Digital version available
Dissertatio botanico-medica sistens Rariora Norvegiæ, quam ... Præside ... Carolo a Linné ... / publice ventilandam offert Henricus Tonning. Linné, Carl von 2381 Litteris Johan Edman 1768 Digital version available
Dissertatio de morbis nautarum Indiæ / quam, experimentissimæ Facult. Medicæ consensu ... sub præsidio ... Car. v. Linné, ... ; pro gradu doctoris proponit Carolus Henr. Wänman Uplandus. ... ad diem V. Nov. anni MDCCLXVIII ... Linné, Carl von 2391 apud Joh. Edman, reg. acad. typogr. 1768 Digital version available
Lucubrationum Academicarum Specimen P:um de Systematibus mineralogicis et Systemate mineralogico, rite condendo / a Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk 1025h Laurent Salvii 1768 Digital version available
Nicolai Laurentii Burmanni Flora Indica : Cui accedit series Zoophytorum Indicorum nec non Prodromus Florae Capensis. Burmann, Nikolaas Laurens 650a Apud Cornelium Haek ;Apud Johannem Schreuderum 1768 Digital version available
Dissertatio medica, de medico sui ipsius / quam, consensu Fac. Med. ad Reg. acad. Ups. præside ... Carolo v. Linné, ... ; pro gradu doctoris publico examini submittit stip. reg. Johannes Grysselius Nericius philos. candid ... die [XI] Jun. anni MDCCLXVIII ... Linné, Carl von 2388 litteris Joh. Edman, reg. acad. typogr. 1768 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen erfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan / utgifwen af S. Linnæus, Past. i Stenbrohult. Linnæus, Samuel 3812 tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Pan apum, eller Afhandling om de örter, af hvilka bien hälst draga deras honung och vax : ingifven til k. vetenskaps academien, såsom svar på dess fråga, angående bi-skötsel / af Johan Otto Hagström ... Hagström, Johan Otto 3572 tryckt hos direct. Lars Salvius 1768 Digital version available