Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Doctor Carl Linnæei Beskrifning på snö-sparfwen. Linné, Carl von 1121 1743 Digital version available
Carl von Linné : minnestal hållet i Svenska Läkaresällskapet den 14 maj 1907 : originalartiklar / af Erik Müller. Müller, Erik. 2910 1907 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1137 1743 Digital version available
Utdrag af hr. archiaterns och riddarens Linnæi bref, dat. d. 14 april 1756. Linné, Carl von 2497 1756 Digital version available
Gaura, en växt från Norra America / beskrifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von 545 1756 Digital version available
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von 1036 1740 Digital version available
Beskrifning på et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen / Ingifne af ammiral Ankarcrona ock beskrefne af Carol. Linnæus. Linné, Carl von 387 1742 Digital version available
Naturvetenskapliga kåserier / av Bengt Lidforss. Lidforss, Bengt 2953 1908 Digital version available
Svenska ört-slagen eller Kort afhandling, om sättet at efter botaniske grunder urskilja svenska växterna, til classer, ordningar och slägter / af S. L. [i. e. Samuel Liljeblad]. Liljeblad, Samuel 746aa 1791 Digital version available
Linnaeus commemorated : 1707 - May 23rd - 1957 : addresses delivered at the Academic Session on the 23rd of May, 1957, in the Ridderzaal of the Town Hall, Haarlem. Linné, Carl von 3120bbc 1957 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von 1136 1741 Digital version available
Disquisitio De prolepsi plantarum, quam, suffrag. experient. ... Carolo a Linné ... / publico examini submittit Johannes Jacobus Ferber ... Linné, Carl von 2245 1763 Digital version available
Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae / auctore C. A. R. Cæsaraugustano [i.e. Ignacio Jordan d'Asso y del Rio]. Asso y del Rio, Ignacio Jordan de 1318 1779 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1023 1759 Digital version available
Tidningar utgifne i Upsala. Sidrén, Jonas. Linné, Carl von 2589a 1776 Digital version available
Herr Carl Linnæi Tankar, om nyttiga växters planterande på de Lappska Fjällen. Linné, Carl von 533 1754 Digital version available
Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsäze / von Franz von Paula Schrank. Schrank, Franz von Paula 152a 1796 Digital version available
Pandora Insectorum / sub præsodio ... Caroli Linnæi subjicit Ericus Ol. Rydbeck. Linné, Carl von 2008 1758 Digital version available
Dissertatio medico-botanica, sistens Specifica Canadensium, quae ... Præside ... Carolo Linnaeo ... / publico examini submittit Johannes von Coelln ... Linné, Carl von 1921 1756 Digital version available
Ad memoriam primi sui præsidis ejusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linnæi opus illud quo primum Systema Naturæ per tria regna dispositæ explicavit : Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. Linné, Carl von 43 1907 Digital version available