Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm Åke 4627 LundequistOtto Harrassowitz 1957 Digital version available
Brevveksling, 1761-1772 Johan Ernst Gunnerus og Carl von Linnéutg. av Leiv Amundsen med bistand av Rolf Nordhagen og Erling Sivertsen Amundsen Leiv Gunnerus Johan Ernst... 4641 Universitetsforlaget 1976 Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1977 a catalogue published to celebrate the 500 year anniversary of the Uppsala University Everhed Mrs Du Rietz R.... 4642 Thulins Antikvariat 1977 Digital version available
Landsbibliotekets gamla samlingar om handskrifter och böcker ur Landsbibliotekets i Växjö gamla samlingar [red.: Jonas Barck] Linné Carl von 1707-1778 4650 Kronobergs Läns Hembygdsförbund 1994 Digital version available
Sveden en bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen av Sigurd Erixon Erixon Sigurd Emanuel 1888-1968 4673 tryckt hos Victor Pettersons bokindustriaktiebolag 1934 Digital version available
Linnaeus in medal art by Allan Elleniuspreface, by Edvard ReuterswärdLandmarks in the life of Linnaeus, with quotations from the autobiography of the scientistMedals with Linnaean portraits, by Henrik Klackenberg Ellenius Allan 4681 Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner 1978 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla Wallin Sigurd Uggla Arvid Hjalmar... 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Linnæa borealis L. Linnæa borealis L. species polymorpha et polychroma af Veit Brecher Wittrock en mångformig art Wittrock Veit Brecher 1839-1914 2927/7 Isaac Marcus' Boktr. 1907 Digital version available
Index to the Linnean Herbarium with indication of the types of species marked by Carl von Linné by Benjamin Daydon Jackson Jackson Benjamin Daydon 3491/3 Printed for the Linnean Society by Taylor and Francis 1912 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 utgifven af M. B. Swederus Swederus Magnus Bernhard 1840-1911 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Inbjudning till teologie doktors promotionen I Uppsala domkyrka den 24 maj 1907 utfärdad af promotor J. A. Ekman Ekman J. A. Enander S. J.... 2933/1.2 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 Maj 1907 utfärdad af promotor Tycho Tullberg ... Lönnberg Einar Tullberg Tycho... 2933/2.5 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available