Union Catalogue

All records for The Royal Library (1243 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Sponsalia plantarum, eller Blomsterens bilåger med Medicinska Facultetens bifall, under Kongl. Archiaterns Herr D. Carl Linnæi inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på latin vid Kongl. Akademien i Upsala år 1746. d. 11. Junii och nu på svenska / öfversatt af Johan Gustav Wahlbom. Linné, Carl von 1454 tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Sponsalia plantarum, quæ, cum consensu ... / sub præsidio ... Caroli Linnæaei ... speciminis academici loco, publico bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom ... Linné, Carl von 1447 typis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid : Bidrag till en sockenbeskrivning / II. utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotthard Linné, Carl von 3058 Smålandspostens Boktryckeri 1923 Digital version available
Stirpium præcipuarum littoris et agri Nicæensis Enumeràtio methodica : cum clencho aliquot Animalium ejusdem maris / a Carolo Allionio ... Allioni, Carlo 637c ad ripam Augustinorum :apud Claudium-Joannem-Baptistam Bauche ... 1757 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature / John Lewis Heller. Heller, John Lewis 3898 P. Lang cop. 1983. Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ / editum a Carolo a Linné. Linné, Carl von 574 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ / editum a Carolo a Linné. Linné, Carl von 3835 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ / editum a Carolo a Linné. Linné, Carl von 502 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Surinamensia Grilliana ... / Præside ... D:n Doct. Carolo Linnæo ... ; curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius ... D. XVIII. Junii. Anni MDCCXLIIX. Linné, Carl von 1486 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Surinamensia grilliana / præside D. D. Car. Linnæo proposita a Petro Sundio ... ; Upsaliae 1748, Junii 18. Linné, Carl von 1489 1787 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? : hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762. Bergman, Torbern Olof Lerche, Johan. Schröder, Roland. Lidbeck, Eric Gust.... 568 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? : hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762. Bergman, Torbern Olof Lerche, Johan. Schröder, Roland. Lidbeck, Eric Gust.... 1199 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Sveden : en bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen / av Sigurd Erixon. Erixon, Sigurd Emanuel 4673 tryckt hos Victor Pettersons bokindustriaktiebolag 1934 Digital version available
Svensk Plutarch för ungdom : med sjuttiotvå porträtter. Linné, Carl von 2716 tryckt hos P. G. Berg 1849 Digital version available
Svensk flora = Flora Svecica / redaktion Gunnar Broberg ... [et al.] ; utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet. Linné, Carl von Broberg, Gunnar 4455 Forum 1986 Digital version available
Svenska ört-slagen eller Kort afhandling, om sättet at efter botaniske grunder urskilja svenska växterna, til classer, ordningar och slägter / af S. L. [i. e. Samuel Liljeblad]. Liljeblad, Samuel 746aa 1791 Digital version available
Symbolæ ad historiam litterariam Sveciæ : Sectionis I, pars 1, : Continens anecdoton Linnæanum / quam ... præside Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico ; edidit Johannes Arvidus Afzelius ... Linné, Carl von 231 excudebant Regiæ Academiæ Typographi 1827 Digital version available
Synopsis florae Germanicae et Helveticae : exhibens stirpes phanerogamas rite cognitas, quae in Germania, Helvetia, Borussia et Istria sponte crescunt atque in hominum usum copiosius coluntur, secundum systema Candolleanum digestas, praemissa generum dispositione secundum classes et ordines systematis Linnaeni Conscripta / auctore D. Guil. Dan. Jos. Koch. Koch, Wilhelm Daniel Joseph 844b sumptibus Friederici Wilmans 1836-1838 Digital version available