Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Någre rön och försök angående honungs dagg Samt tanckar och anmärckningar deröfver af E. A. A Linné Carl von 1707-1778 1149 tryckte ... hos Lorentz Ludwig Grefing ... 1743 Digital version available
Observationes botanicæ circa Systema vegetabilium divi a Linne, Gottingæ 1784 editum, quibus accedit justæ in manes Linneanos pietatis specimen auctore Andrea Dahl Dahl Andreas 1751-1789 590 typis Aulae Regiae Typographi N. Molleri & Filii 1787 Digital version available
Observationes in materiam medicam præside ... Carolo à Linné ... publice censuræ submittit Johannes Lindwall Linné Carl von 1707-1778 2419 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Observations sur les plantes Tome premier-second par M. Guettard, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, de l'Académie royale des sciences, & médecin botaniste de S.A.S. Monseigneur le Duc d'Orléans ... Guettard Jean-Étienne 1715-1786 632d chez Durand, rue S. Jacques, au Griffon 1747 Digital version available
Observationum in criticam botanicam C. à Linné, specimen primum quod consent. ampliss. philosoph. ordineObservationum in criticam botanicam C. à Linné, specimen secundum quod consent. ampliss. philosoph. ordine præside ... And. J. Retzio ... pro laurea exhibet Nicol. Christ. Psilander, Die 4. Maji 1811præside ... And. J. Retzio ... pro laurea exhibet Jonas Lundqvist, Scanus, Die 15 Maji 1811 Retzius Anders Jahan 1742-1821 278 litteris Berlingianis 1811 Digital version available
Obstacula medicinæ annuente exper. et nobiliss. Fac. Med. in illustri. Acad. Upsal. sub præside ... Carolo Linnæo ...placidæ bonorum censuræ specimine academico subiicit alumnus regius Johannes Georg. Beyersten, Roslagus ... MDCCLII. Febr. d. [19] ... Linné Carl von 1707-1778 1638 s. n. 1752 Digital version available
Oeconomia naturæ, eller, Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre Naturens Riken, till deras fortplantning, vid-magthållande och undergång ... Under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... år 1749 d. 4 MartiiOch nu med någon tillökning på Svenska öfversatt af Isac J. Biberg ... Linné Carl von 1707-1778 1522 Säljes i Kiesevetters Boklådor 1750 Digital version available
Oeconomia natvrae Biberg Isaac Isaacson 1726-1804 1520 sumtibus Iosephi Mauritii Lechner ... typis haeredum Uvidmanstadii 1764 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 2763 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 873 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 af J. G. Agardh Agardh Jacob Georg 1813-1901 868 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés naturhistoriska samlingar och deras bortförande till England ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria C. G. Myrin Myrin, Claes Gustaf 1803-1835 3449 Palmblad & Co. 1833 Digital version available
Om OrangeriernaOm Vivarium och MuseumOm archiaterns och Riddarens Carl von Linné's egna samlinger och de märkvärdigaste örter, som finnas i dem Busser Johan Benedict 3435 tryckt hos Joh. Edman 1769 Digital version available
Om indianska krassens blickande af Elisabet Christina Linnæa Linnæa Elisabet Christina 1743-1782 563 1762 Digital version available
Om indianska krassens blickande af Elisabet Christina Linnæa Linnæa Elisabet Christina 1743-1782 3802 1762 Digital version available
Om naturens lif inbjudningsskrift til den fest med hvilken kongl. Universitetet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död af universitets rektor [i.e.: C. Y. Sahlin] Sahlin Carl Yngve 2781 Akademist Boktryckeriet Ed. Berling 1878 Digital version available
Om renarnas brömskulor i Lapland af Carol Linnæus ... Linné Carl von 1707-1778 921 1739 Digital version available
Om renarnas brömskulor i Lapland af Carol. Lnnæus [sic] Linné Carl von 1707-1778 920 1739 Digital version available
Om vigiliæ plantarum Lin. akademisk afhandling ... Filosofiska Fakulteten i Upsala ... till offentlig granskning framställes ... den 22 Maj 1872 af Fredrik Wilhelm Åmark Åmark Fredrik Wilhelm 439g Bergström & Lindroth 1872 Digital version available
On the "Corallia baltica" of Linnæus by G. Lindström Lindström G 1409 1895 Digital version available