Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder / af Anders Jahan Retzius ... Retzius, Anders Jahan 3596 tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Observationum in criticam botanicam C. à Linné, specimen primum quod consent. ampliss. philosoph. ordine / præside ... And. J. Retzio ... pro laurea exhibet Nicol. Christ. Psilander, Die 4. Maji 1811 ; Observationum in criticam botanicam C. à Linné, specimen secundum quod consent. ampliss. philosoph. ordine ; præside ... And. J. Retzio ... pro laurea exhibet Jonas Lundqvist, Scanus, Die 15 Maji 1811. Retzius, Anders Jahan 278 litteris Berlingianis 1811 Digital version available
Tal hållit på Kongl. Carolinska Academiens naturalkammare d. 11 Junii 1811, då framlidne archiaterns ... Carl von Linné's bröstbild därstädes upsattes / af Anders Jahan Retzius. Retzius, Anders Jahan 2648 tryckt uti Berlingska boktryckeriet 1811 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder / af Anders Jahan Retzius ... Retzius, Anders Jahan 650c tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius. Retzius, Gustaf 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 553 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum usu medico et oeconomico insignium genera eorumque species continens / adornauit Christianus Fridericus Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 662 Sumtu Stettiniano 1774 Digital version available
Compendium Botanices Systematis Linnæani Conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum Germaniæ indigenarum ... genera eorumque species continens / adornavit D. Christianus Frid. Reuss. Reuss, Christian Friedrich. 663 sumtu Stettiniano 1785 Digital version available
Dictionarium botanicum, oder, botanisches ... Handwörterbuch für Aerzte, Cameralisten, Apothecker, Specereyhändler, Kräuterkenner, Bluhmisten, Oeconomen, Gärten und Fabrikanten nach dem Linneischen System / [af Christian Friedrich Reuss]. Reuss, Christian Friedrich. 682 bey Christian Gottlob Hilscher 1781 Digital version available
Gottfried Reyger .... Tentamen florae Gedanensis methodo sexuali adcommodatae. Reyger, Gottfried. 647a apud Daniel Ludwig Wedel 1764-1766 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa 2995 Lindblad 1918 Digital version available
Codex Botanicus Linnaeanus / edited by John Edmondson. Richter, Hermann Eberhard Friedrich 4126 A. R. G. Gantner Verlag 2003 Digital version available
Stora svenska män : tecknade för folket af en Sweriges dotter / 1, Carl von Linné. [Emilie Charlotta Risberg]. Risberg, Emilie Linné, Carl von 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Dissertatio botanica de Planta Sceptrum Carolinum dicta / quam ... praeside Laurentio Robergio ... ; ventilandam sistit auctor Johannes Olavus Rudbeck ... ad diem XIX Jun. anni MDCCXXXI ... Roberg, Lars 1334 literis Wernerianis 1731 Digital version available
Lars Robergs ... Tal, holne för publique promotioner, vid Upsala Academie / Nu först efter auctors tid utgifna af C. L. Roberg, Lars 3597 uplagde på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Dissertatio physica de salmonum natura eorumque apud Ostro Bothnienses piscatione / quam, ... præside ... Laurentio Roberg ... ; publico eruditorum examini modesté submittit alumnus regius Daniel Bonge, uloa-ostrobothniensis ... diem 23. junii MDCCXXX. Roberg, Lars 1333 literis Wernerianis 1730 Digital version available
Mémoires de la Société Linnéenne du Calvadosde la Soc. Linéenne du Calvados : année 1824. Roberge, Michel. Linné, Carl von 2663 chez Chalopin fils, impr. de la société 1824 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thesz politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera minnes wärdt / författad af afl. mag. Samuel Rogberg ... ; widare utförd af afl. mag. Eric Ruda ... Rogberg, Samuel. 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Nemesis Divina, eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : Uppsatser med anledning så väl af framlidne arkiater Carl von Línnés Anteckningar härom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne / af C. G. Rollin. Rollin, Carl Gustaf. 1064 P. A. Huldbergs Bokhandel 1857 Digital version available
Verzeichniss derjenigen Pflanzen : welche nach der Anzahl und Beschaffenheit ihrer Geschlechtstheile nicht in den gehörigen Klassen und Ordnungen des Linneischen Systems stehen, nebst einer Einleitung in dieses System / von Albrecht Wilhelm Roth. Roth, Albrecht Wilhelm. 684 in der Richterischen Buchhandlung 1781 Digital version available