Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné i Västergötland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Linné och Goethe / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2965 Wahlström & Widstrand 1909 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Linné och Växtodlingen / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 620a Edv. Berling 1907 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 993 1872 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 2746a 1872 Digital version available
Linné om Skaparen / av Tage Almer. Almer, Tage. 3890 Gleerup (1968) Digital version available
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter. Linné, Carl von 29 Zachrisson 1907 Digital version available
Linné om öl och ölbrygd / av Arvid Hj. Uggla. Uggla, Arvid Hjalmar 4621 1960 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammenställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available
Linné på Öland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra trykta arbeten, avhandlingar, brev m. m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3940 Nordstedt & Söner 1970 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : några Linnéstudier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 3073 J. A. Lindblads förlag 1925 Digital version available
Linné som myrforskare : summary: Linnæus as a paludologist / av G. Einar du Rietz. Du Rietz , G. Einar 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 1271b C. W. K. Gleerup ;Otto Harrassowitz 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 2601 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 3092 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 182a Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Leysser : zu Carl von Linnés 150 Todestag (10. Jan. 1778) / von Günther Schmid. Schmid, Günther. Linné, Carl von 3090 s. n. 1928 Digital version available
Linné's eigenhändige Anzeichmingen über sich selbst / mit Ammerkungen und Zusatzen von Afzelius ; aus dem Schwedischen übersezt von Karl Lappe ; mit einer Vorrecht von Dr. K. A. Rudolphi. Afzelius, Adam Lappe, Karl Rudolphi, Karl Asmund Linné, Carl von 2661 gedruckt und verlegt bei G. Reimer 1826 Digital version available
Linné, Darwin, Mendel : trenne biografiska skisser / av Nils Heribert Nilsson. Heribert-Nilsson, Nils 3111 Abert Bonnier 1930 Digital version available