Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné-Feier / Vorsitzender: L. Wittmack ; Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Wittmack, L. Linné, Carl von 2871 in Kommission bei R. Friedländer & Sohn 1907 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 3120k Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 4406 Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Linnéminnen i Upsala botaniska trädgård : antikritik / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus 2843 Almqvist och Wiksell 1905 Digital version available
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) : Förteckning / sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskov. Beskow, Ingegerd Tullberg. Linné, Carl von 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / redaktör: Arvid Hj. Uggla ; Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet. Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 987 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Hammarby / av Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3006 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala / redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla. Wallin, Sigurd. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Systema morborum / [Utg.] av Fredrik Berg. Berg, Fredrik. 934a Lundequist ;Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen : åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 / utgifven af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" / forkortet oversættelse af E. Fries's Indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848 ; ved Frederik Barfod. Fries, Elias 1061 1849 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757 / svensk översättning av C.A. Brolén : inledning och kommentar av Einar Lönnberg. Linné, Carl von Lönnberg, Einar. Brolén, C. A. 4043 Almqvist & Wiksell 1935 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. Sahlgren, Jöran 38 Vetenskaps-Societeten 1924 Digital version available
Linnés disputationer : en översikt utgiven med anslag från längmanska kulturfonden / av Gustaf Drake. Linné, Carl von Drake, Gustaf. 4194 Nässjö-Tryckeriet 1939 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket / med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. Linné, Carl von 3553 Akademiska Bokhandeln ;R. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 : med indledning og anmærkninger / Anne Fox Maule og Carlo Hansen. Fox Maule, Anne. 4411 1978 Digital version available