Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnéporträtt : supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907) : Förteckning / sammanställd av Ingegerd Tullberg Beskov. Beskow, Ingegerd Tullberg. Linné, Carl von 4610 Almqvist & Wiksell 1967 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala Universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / redaktör: Arvid Hj. Uggla ; Svenska Linné-Sällskapet och Nordiska Museet. Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Dietetik : på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar : Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar : Collegium diæteticum / pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors. Lindfors, Axel Otto 987 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Hammarby / av Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho 3006 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala / redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla. Wallin, Sigurd. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Systema morborum / [Utg.] av Fredrik Berg. Berg, Fredrik. 934a Lundequist ;Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen : åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 / utgifven af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" / forkortet oversættelse af E. Fries's Indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848 ; ved Frederik Barfod. Fries, Elias 1061 1849 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757 / svensk översättning av C.A. Brolén : inledning och kommentar av Einar Lönnberg. Linné, Carl von Lönnberg, Einar. Brolén, C. A. 4043 Almqvist & Wiksell 1935 Digital version available
Linnés bildspråk : några anteckningar / av Jöran Sahlgren. Sahlgren, Jöran 38 Vetenskaps-Societeten 1924 Digital version available
Linnés disputationer : en översikt utgiven med anslag från längmanska kulturfonden / av Gustaf Drake. Linné, Carl von Drake, Gustaf. 4194 Nässjö-Tryckeriet 1939 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket / med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. Linné, Carl von 3553 Akademiska Bokhandeln ;R. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 : med indledning og anmærkninger / Anne Fox Maule og Carlo Hansen. Fox Maule, Anne. 4411 1978 Digital version available
Linnés skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Linné, Carl von 212 P. A. Norstedt & Söner 1920 Digital version available
Linnés skånska resa : berättad 250 år senare / Ove Torgny. Torgny, Ove. 4315 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författerskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utg. av Sigurd Fries. Abenius, Margit. 3896 Prisma 1971 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter. Första häftet, Med fullständigad text och inledning. Hulth, Johan Markus Linné, Carl von 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available